PDA

View Full Version : Nhóm 9choat_x3c
08/10/12, 05:38 PM
1: Phan Ngọc Linh. sdt 01689908716
2: Đỗ Trung Thịnh. sdt 01689929535
(ai chưa đk thì vào nhóm mình luôn nha, tuyển 3 slot nữa)