PDA

View Full Version : xin file làm đồ án cầu bê tông cốt thépmrnhutpro91
05/11/12, 11:03 AM
chào, mình đang làm đồ án cầu btct: cầu dầm bản lắp ghép căng trước không có lề bộ hành
mong ace giúp đỡ

congtanutc
14/11/12, 02:58 PM
chào, mình đang làm đồ án cầu btct: cầu dầm bản lắp ghép căng trước không có lề bộ hành
mong ace giúp đỡ

Bạn tham khảo cái này xem nhé. File excel cầu dầm bản (http://www.mediafire.com/view/?1cbkd238roody9u)