PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Business Letter Pro 2007missone's
28/12/07, 10:55 PM
Đây là phần mềm giúp bạn soạn thảo bằng tiếng Anh-với hơn 1500 mẫu thư thương mại phổ biến nhất và đi cùng với nó là phần mềm viết thư khá chuyên nghiệp.
Phần mềm soạn thảo được tích hợp trong phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa, coppy, paste, tìm kiếm, xem trước và ghi các thư mà bạn soạn thảo dựa trên 1500 mẫu có sẵn sang thành thư riêng của bạn.
Bạn có thể download và dùng thử tại : http://www.ematrixsoft.com/business-letter-professional.htm

missone's
28/12/07, 10:56 PM
http://www.ematrixsoft.com/business-letter-professional.htm