PDA

Xem phiên bản đầy đủ : xin hồ sơ đề xuất và giải pháp giám sát của một dự án (có phân tích cụ thể)xongpha
24/12/12, 10:17 AM
Tình hình là em đang làm cái hợp đồng thầu Tư vấn giám sát một dự án.
Trong hồ sơ yêu cầu có mục : Nêu Giải pháp và phương pháp luận tổng quát.
Em đang cần cái này, anh em nào đã làm và có hồ sơ này thì cho em xin với !
có thể gởi qua địa chỉ mail: phanphungbaoson@gmail.com
Thanks !
P/S: có tham khảo một số hồ sơ thì trong đó có các mục:
1. Quản lý (kiểm soát) chất lượng :
2. Quản lý tiến độ thi công:
3. Quản lý khối lượng và giá thành xây dựng công trình:
4. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường:
5. Kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông của nhà thầu đến các công trình giao thông đang khai thác:
6. Những vấn đề khác:
7. Tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành:
Phải phân tích cụ thể từng mục hay là chỉ nêu tổng quát ! đang phân vân !

nbc
24/12/12, 05:07 PM
Tình hình là em đang làm cái hợp đồng thầu Tư vấn giám sát một dự án.
Trong hồ sơ yêu cầu có mục : Nêu Giải pháp và phương pháp luận tổng quát.
Em đang cần cái này, anh em nào đã làm và có hồ sơ này thì cho em xin với !
có thể gởi qua địa chỉ mail: phanphungbaoson@gmail.com
Thanks !
P/S: có tham khảo một số hồ sơ thì trong đó có các mục:
1. Quản lý (kiểm soát) chất lượng :
2. Quản lý tiến độ thi công:
3. Quản lý khối lượng và giá thành xây dựng công trình:
4. Quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường:
5. Kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông của nhà thầu đến các công trình giao thông đang khai thác:
6. Những vấn đề khác:
7. Tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành:
Phải phân tích cụ thể từng mục hay là chỉ nêu tổng quát ! đang phân vân !

"Kinh" nhỉ!

Đọc bài của bạn, nbc mới "ngã ngửa": cớ ngỡ cái câu chuyện "hàn lâm" chỉ có ở các viện "ngâm cứu", các cơ sở giáo dục-đào tạo, ai dè nó đã "lây" đến cả công tác TVGS ngoài thực tiễn.

Hành nghề TVGS (tư vấn và giám sát) thì cần phải có chuyên môn về công tác "tư vấn" và nghiệp vụ về công tác "giám sát". Muốn công việc của mình trôi chảy, chủ đầu tư tin dùng, thì cũng phải "làm le" với họ về các giải pháp tư vấn, các biện pháp giám sát, trong dự án cụ thể này, để đảm bảo các yếu tố: tiến độ, chất lượng, giá thành, môi trường, an toàn và phòng chống cháy nổ của dự án (sẽ) diễn ra đúng như dự kiến dưới sự tư vấn và giám sát của ta (tổ chức TVGS).

E rằng, những đầu mục mà bạn nêu, lại là việc của "anh" tư vấn quản lý dự án, chứ không phải là việc chính của "anh" tư vấn giám sát.

xongpha
24/12/12, 05:14 PM
Thế mà trong hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư lại có mục đó mới khổ chứ thầy !
Chắc có lẻ em sẽ làm theo một ý nhỏ của thầy "làm le" với chủ đầu tư.
chúc thầy sức khoẻ !