PDA

View Full Version : Vào xem nếu thích excel ( tính thép cột BTCT từ sap)betameo
22/01/13, 10:25 AM
Thân chào
Nếu thích EXcel và thích mày mò thì đọc tiếp.
Đoạn mã VBA tính thép cột từ nội lực xuất từ sap.
Thích hợp cho excel 2003 và sap từ V10 đén v14 ( v15 chưa kiểm tra)
Các bạn xem code góp ý thêm.
Email: betameo@gmail.com
Nhà : Lô C20 đường Cao xuân Dục ( gần QL 49) Thành phố Huế
KS Ngô Kim Quang
Kết quả phù hợp với TCXD 356
Công thức xem từ sách tính cột của Thầy Cống và BT 1 của Ts Phạm Quang Minh
Sự linh hoạt của file excel: tùy biến đước các thông số đầu vào tại bảng kết quả
như thay đổi cấp độ bền, mác thép, lớp bảo vệ , chỉnh Fa theo ý muốn ...
File dầm đã được tách ra để nhẹ máy khi tính toán.
Các file này thuận tiện cho đồ án tốt nghiệp ( nếu số frame lớn máy sẽ chạy lâu)
thiết kế nhà tầm 5 tấm
Yêu cầu:
Ngày hệ thống phải đúng
Security level trong excel Medium
Tắt bớt các trình khác để đủ ram cho file kết thúc thanh chóng.

File colsteel dùng để khởi động
File ManNonTAcot.xls là dữ liệu từ sap.
http://www.mediafire.com/view/?xmjb7tn7gdx09as
http://www.mediafire.com/view/?zaaqllwyll6xwk6