PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giúp đỡ vẽ đường ảnh hưởng DLT4U_Only
11/01/08, 02:27 PM
Mình có đứa em đang làm đồ án môn học cầu liên tục, nó hỏi mình cách vẽ đường ảnh hưởng nội lực dầm. Mình nhớ hồi còn đi học, mình đã từng có lập công thức xác định đường ảnh hưởng với giả thiết EJ=const (công thức này là tổng quát có thể vẽ ĐAH cho tiết diện bất kỳ). Nhưng bỏ lâu rồi không cong nhớ nữa.
Bạn nào biết giúp mình với.

lxhungdp
15/01/08, 03:42 PM
Tại sao không dùng cách vẽ đường ảnh hưởng như trong môn học Cơ Kết Cấu.
Cho lực P=1đv di chuyển, sau đó tìm nội lực do P gây ra tại m/c cần vẽ ĐAH, sau đó vẽ lên đường có hoành độ là tọa độ của lực P, tung độ là giá trị nội lực đã tìm được - là ĐAH nội lực tại MC cần xét.

4U_Only
17/01/08, 10:56 AM
Tại sao không dùng cách vẽ đường ảnh hưởng như trong môn học Cơ Kết Cấu.
Cho lực P=1đv di chuyển, sau đó tìm nội lực do P gây ra tại m/c cần vẽ ĐAH, sau đó vẽ lên đường có hoành độ là tọa độ của lực P, tung độ là giá trị nội lực đã tìm được - là ĐAH nội lực tại MC cần xét.

Cách bạn làm chỉ tính được các tung độ cực trị rồi vẽ dạng đường ảnh hưởng thôi đúng không? Như vậy thì không chính xác rồi, vì đồ thị đường ảnh hưởng là phương trình bậc cao nên không thể nội suy tung độ theo cách thông thường được ----> phải có phương trình đường ảnh hưởng mới có thể xác định được tung độ khi xếp xe ----> kết quả mới đáng tin cậy.

germany
17/01/08, 01:23 PM
Cách bạn làm chỉ tính được các tung độ cực trị rồi vẽ dạng đường ảnh hưởng thôi đúng không? Như vậy thì không chính xác rồi, vì đồ thị đường ảnh hưởng là phương trình bậc cao nên không thể nội suy tung độ theo cách thông thường được ----> phải có phương trình đường ảnh hưởng mới có thể xác định được tung độ khi xếp xe ----> kết quả mới đáng tin cậy.

Như vậy, để vẽ được đah của dầm liên tục chính xác thì bạn phải dùng phần mềm Sap hoặc Midas. Còn tính "tay" thì bắt buộc phải sử dụng cách tính gần đúng thôi, bằng cách thay đường cong bằng nhiều đường thẳng.
Còn tính tay mà vẽ đah dưới dạng đường cong luôn thì rất mất thời gian, mà sự mất thời gian đó không làm chính xác kết quả hơn nhiều lắm so với khi vẽ bằng đường thẳng, hoặc để chính xác hơn bạn chia 01 đoạn đường cong bằng thật nhiều đường thẳng. Còn khi tính, thì tính theo cách tính thông thường, xem dầm liên tục là hệ siêu tĩnh, từ đó giải và sẽ tìm được phương trình đường cong của đah.
Chúc bạn thành công!

lxhungdp
18/01/08, 09:18 AM
Cách bạn làm chỉ tính được các tung độ cực trị rồi vẽ dạng đường ảnh hưởng thôi đúng không? Như vậy thì không chính xác rồi, vì đồ thị đường ảnh hưởng là phương trình bậc cao nên không thể nội suy tung độ theo cách thông thường được ----> phải có phương trình đường ảnh hưởng mới có thể xác định được tung độ khi xếp xe ----> kết quả mới đáng tin cậy.


Tại sao lại "chỉ tính được các tung độ cực trị". Tôi đã nói cho P=1dv di chuyển rồi vẽ ĐAH, bạn muốn ĐAH chính xác hơn, muốn mất nhìu thời gian hơn thì bạn cho P di chuyển với bước nhỏ hơn. Chẳng hạn dầm có L=33m, bạn cho P=1 di chuyển với bước 1m thì bạn phải tính nội lực đến 33 lần rồi.
Bạn muốn ĐAH cho trơn, cho thật chính xác để nhìn cho đẹp thì nên dùng chương trình tính KC.
Còn bạn muốn thể hiện cái ĐAH đó = 1 pương trình toán học, để rồi khi tính diện tích ĐAH phải dùng tích phân... tui ngĩ rằng ko có ai làm 1 công việc mất time như thế.
Bạn nên bít rằng, sau khi tính nội lực ta dùng nội lực đó chọn thép, thì ta đã chọn vượt lên nhìu rồi, như vậy nếu mất time để tính cho thật cx thì cũng chẳng có ý ngiã gì.