PDA

View Full Version : Tư học kế toán thuế hàng thángcaothuvolamtl
06/05/13, 11:22 AM
Bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thuế có lời giải
Bài tập này dành cho sinh viên mới bắt đầu học kế toán thuế (http://khoahocketoan.com/khoa-hoc-ke-toan-thue/). Bài tập giúp các bạn vững nghiệp vụ về thuế

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

A. Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp
Bài tập số 1. Hạch toán thuế GTGT của doanh thu bán hàng 120.000đ, giá vốn hàng bán là 90.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%.
Bài tập số 2. Thuế thu nhập của công nhân viên là 200.000đ. Thuế TNDN của doanh nghiệp tính25% trên tổng thu nhập chịu thuế: 100.000.000đ.
Bài tập số 3. Thuế môn bài 1.200.000đ, phân bổ vào chi phí 6 tháng.
Bài tập số 4. Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000usd, thuế suất thuế NK là 2%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế (TGGDTT): 15.800VND/USD.
Bài tập số 5. Thuế xuất khẩu tính trên giá bán 1.000USD, thuế suất 1%. TGGDTT: 15.700VND/USD
Bài tập số 6. Rút tiền gửi NH trả hết nợ thuế.
Bài tập số 7. Phí phải trả cho cơ quan giao thông về việc kiểm nghiệm xe cơ giới của công ty là 500.000đ. Công ty rút TM trả hết.
B. Đối với công ty tính thuế GTGT khấu trừ
Bài tập số 1. Mua công cụ giá mua 4.000.000đ, thuế GTGT 400.000đ. Nhập khẩu TSCĐHH 10.000USD, thuế nhập khẩu 1%, thuế GTGT 5%, TGGD 15.600VND/USD. Tất cả chưa thanh toán.
Bài tập số 2. Mua hàng hóa nhập kho 10.000.000đ, thuế GTGT tính 10%, chi phí vận chuyển mua hàng 1.000.000đ, thuế GTGT tính 10%. Tất cả đã trả bằng TGNH.
Bài tập số 3. Bán hàng giá bán chưa thuế 13.000.000, thuế suất 10%, tiền bán chưa thu.
Bài tập số 4. Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000USD, thuế suất thuế NK 2%, thuế TTĐB 100%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 16.200VND/USD.
Bài tập số 5. DN xuất khẩu hàng có giá bán 1.000USD, thuế suất thuế XK 2%. Tiền bán chưa thu. TGGDTT: 16.100VND/USD.
Bài tập số 6. Bán sản phẩm chịu thuế TTĐB do công ty sản xuất, giá bán không tính thuế GTGT 400.000.000đ, thuế suất TTĐB 60%, tiền bán chưa thu.
Bài tập số 7. Mua quyền sử dụng đất 500.000.000đ trả bằng TGNH, thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp là 30.000.000đ.

Bài tập số 8. Thu nhập tài chính 1.000.00đ, thuế suất tính 10% thu bằng TGNH.
Bài tập số 9. Thu nhập bất thường 2.000.000, thuế suất tính 10% thu bằng tiền mặt.
Bài tập số 10. Phải trả thuế trước bạ tài sản cho việc mua chiếc xe tải là 4.000.000đ.
Bài tập số 11. Phân bổ thuế tài nguyên mỗi tháng 3.000.000đ (Công ty đã nộp thuế tài nguyên cho một năm từ đầu năm tài chính).
Bài tập số 12. Tính thuế GTGT khấu trừ còn phải nộp và rút TGNG nộp hết các loại thuế trong kỳ.
Chi tiết lời giải bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thuế: Tải tại đây (http://www.mediafire.com/?dwmfutugm1shs5d)
Khai giảng các lớp học nghiệp vụ kế toán (http://khoahocketoan.com/nghiep-vu-ke-toan-tai-ha-noi/) từ thuế cho đên lên báo cáo tài chính cấp tốc ngắn hạn