PDA

View Full Version : Sử dụng alpha groupduynguyendn
28/01/08, 04:16 PM
Bạn nào có file thiết kế đường đô thị bằng phần mềm Alpha Group này không ? Nếu có thì up lên cho anh em xem đi

zizu07
28/01/08, 05:28 PM
Bạn vào diển đàn http://www.gtvtcs2.com/forum/index.php đã up len cho bạn rồi đó!!!

duynguyendn
31/01/08, 04:36 PM
Mình chỉ cần file đã thiết kế thôi,nếu bạn co thì gởi cho mình theo địa chỉ
email:tuongnguyen01@yahoo.com.vn

duynguyendn
31/01/08, 09:01 PM
Cảm ơn bạn khánh thủy nhiều,bạn hãy thử lại và gởi sang địa chỉ này giúp mình thử nhé:
email:duynguyendn@gmail.com