PDA

View Full Version : Giảm bớt khó khăn khi đọc tài liệu tiếng nước ngoàibbtratu
19/02/08, 06:43 PM
Các bạn học sinh, sinh viên có thể nhận được sự trợ giúp đáng kể trong quá trình đọc tài liệu tiếng nước ngoài với hệ thống tra từ và hỏi đáp trực tiếp của BaamBoo Tra từ.
Bên cạnh cơ sở dữ liệu hơn 900.000 từ bao gồm cả nghĩa thông dụng và chuyên ngành, BaamBoo Tra Từ còn có hệ thống hỏi đáp, nơi các thành viên có thể nhận đựơc những giải đáp từ các chuyên gia tham gia và BaamBoo Tra từ.

Bạn có thể xem chi tiết tại: http://www1.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Giam-bot-kho-khan-khi-doc-tai-lieu-tieng-nuoc-ngoai/2008/2/218778.vip
Hay bạn có thể xem tại: http://tratu.baamboo.com/