PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tuyển tập các loại máy rải (Pavers)nbc
05/04/07, 08:06 PM
Một số loại máy rải của Bomag:

(Đưa trỏ chuột vào đường link - nhấn phải chuột - chọn Save Target As - sửa lại tên file cho đúng loại máy - chọn thư mục lưu file - nhấn Save)

Self Propelled Pavers:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/3313_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/4413_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/814-2_815-2_4pg.pdf

Tack Wagon:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW250_2pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW500_2pg.pdf

luonggiacat
08/09/07, 02:18 AM
Một số loại máy rải;

Máy rải GP2600:
http://www.gomaco.com/downloads/intlbrochure_2007.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%6e%74%6c%62%72%6f%63%68%75%72%6 5%5f%32%30%30%37%2e%70%64%66)

Máy rải GHP2800
http://www.gomaco.com/downloads/intlbrochure_2007.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%6e%74%6c%62%72%6f%63%68%75%72%6 5%5f%32%30%30%37%2e%70%64%66)

Máy rải GP4000
http://www.gomaco.com/downloads/intlbrochure_2007.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%6e%74%6c%62%72%6f%63%68%75%72%6 5%5f%32%30%30%37%2e%70%64%66)

Máy rải Commander III
http://www.gomaco.com/downloads/intlbrochure_2007.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%6e%74%6c%62%72%6f%63%68%75%72%6 5%5f%32%30%30%37%2e%70%64%66)
Máy Gomaco Commander III thi công vỉa hè
Máy GOMACO Commnader III là thiết bị thi công đa năng nhất thế giới. Ngoài khả năng làm đường bêtông rộng đến 6m, máy còn có thể thi công giải phân cách, đúc vỉa hè, làm mương thuỷ lợi,...

Máy rải GT6300
http://www.gomaco.com/downloads/gt6300_brochure.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%67%74%36%33%30%30%5f%62%72%6f%63%6 8%75%72%65%2e%70%64%66)

Máy rải IDBI
http://www.gomaco.com/downloads/idbi_brochure.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%64%62%69%5f%62%72%6f%63%68%75%7 2%65%2e%70%64%66)

Máy rải V2
http://www.gomaco.com/downloads/v2mold_brochure.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%76%32%6d%6f%6c%64%5f%62%72%6f%63%6 8%75%72%65%2e%70%64%66)

Máy rải stringless
http://www.gomaco.com/downloads/international/stringless/stringless_german.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%67%6f%6d%61%63%6f%2e%63%6f%6d%2f%64%6f%77%6e%6c %6f%61%64%73%2f%69%6e%74%65%72%6e%61%74%69%6f%6e%6 1%6c%2f%73%74%72%69%6e%67%6c%65%73%73%2f%73%74%72% 69%6e%67%6c%65%73%73%5f%67%65%72%6d%61%6e%2e%70%64 %66)
....

Để dow được, xin mời bạn hãy đăng nhập thành viên và bấm nút thanks bên dưới nha.

luonggiacat
22/10/07, 01:18 AM
Các loại máy rải của hãng DYNAPAC
Wheeled Pavers

1. F6W

Catalog (http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf6en.pdf)

2. F121W/D

Catalog (http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf121wen.pdf)

3. F141W/D

Catalog (http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf121wen.pdf)

4. F161W

Catalog (http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf121wen.pdf)

luonggiacat
26/10/07, 12:16 AM
Các loại máy rải của hãng DYNAPAC
(Tracked Pavers)
Loại có chiều dài rải nhỏ

1. F4C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf4en.pdf

2. F5C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf4en.pdf

3. F5CS
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf4en.pdf

4. F6C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pbf6en.pdf

luonggiacat
26/10/07, 12:20 AM
Các loại máy rải của hãng DYNAPAC
(Tracked Pavers)
Loại có chiều dài rải lớn

1. F121C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pballcen.pdf

2. F141C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pballcen.pdf

3. F141CR
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/psf141cren.pdf

4. F181C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pballcen.pdf

5. F182CS
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pballcen.pdf

6. F300CS
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pballcen.pdf

luonggiacat
26/10/07, 12:22 AM
Máy trộn bêtông Asphalt của hãng DYNAPAC
(Compactasphalt)

Dowload (http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pff300csamen.pdf)

luonggiacat
26/10/07, 12:28 AM
Các loại máy rải hiện đại- chuyên dùng của hãng DYNAPAC

1. VB125V/TV-(E)
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/psvb125en.pdf

2. VB340V/TV
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/psvb340en.pdf

3. VB510TV
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/psvb510en.pdf

4. VB600TV
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/psvb600en.pdf

5. SB1250TV
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pssb1250tven.pdf

luonggiacat
26/10/07, 12:34 AM
Các loại máy rải của hãng DEMAG
(wheeled paver)

1. DF65P
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds65pen.pdf

2. DF115P/D
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds115pen.pdf

3. DF125P/D
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds125pen.pdf

4. DF135P
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds135pen.pdf

luonggiacat
26/10/07, 12:37 AM
Các loại máy rải của hãng DEMAG
(Tracked Pavers)
Loại có vệt rải nhỏ hơn 2.0m

1. DF40C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds40cen.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%64%79%6e% 61%64%6f%63%77%65%62%2e%64%79%6e%61%70%61%63%2e%63 %6f%6d%2f%73%74%65%6c%6c%65%6e%74%2f%67%72%6f%75%7 0%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%64%6f%63%2f%64%6f%63%75% 6d%65%6e%74%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%6d%61%74%65%72 %69%61%6c%2f%70%64%73%34%30%63%65%6e%2e%70%64%66)

2. DF45C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds45cen.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%64%79%6e% 61%64%6f%63%77%65%62%2e%64%79%6e%61%70%61%63%2e%63 %6f%6d%2f%73%74%65%6c%6c%65%6e%74%2f%67%72%6f%75%7 0%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%64%6f%63%2f%64%6f%63%75% 6d%65%6e%74%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%6d%61%74%65%72 %69%61%6c%2f%70%64%73%34%35%63%65%6e%2e%70%64%66)

3. DF45CS
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds45csen.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%64%79%6e% 61%64%6f%63%77%65%62%2e%64%79%6e%61%70%61%63%2e%63 %6f%6d%2f%73%74%65%6c%6c%65%6e%74%2f%67%72%6f%75%7 0%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%64%6f%63%2f%64%6f%63%75% 6d%65%6e%74%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%6d%61%74%65%72 %69%61%6c%2f%70%64%73%34%35%63%73%65%6e%2e%70%64%6 6)

4. DF65C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds65cen.pdf (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%64%79%6e% 61%64%6f%63%77%65%62%2e%64%79%6e%61%70%61%63%2e%63 %6f%6d%2f%73%74%65%6c%6c%65%6e%74%2f%67%72%6f%75%7 0%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%64%6f%63%2f%64%6f%63%75% 6d%65%6e%74%73%2f%73%61%6c%65%73%5f%6d%61%74%65%72 %69%61%6c%2f%70%64%73%36%35%63%65%6e%2e%70%64%66)

luonggiacat
26/10/07, 12:40 AM
Các loại máy rải của hãng DEMAG
(Tracked Pavers)
Loại có vệt rải lớn hơn 2.0m

1. DF115C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds115cen.pdf

2. DF135C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds135cen.pdf

3. DF145C
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds145cen.pdf

4. DF145CS
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pds145csen.pdf

luonggiacat
26/10/07, 12:43 AM
Các loại máy rải của hãng DEMAG
(Screeds)

1. EB27
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdseb27en.pdf

2. EB28 / EB28-E
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdseb27en.pdf

3. EB34
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdseb34en.pdf

4. EB51
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdseb51en.pdf

5. EB60
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdseb60en.pdf

6. SB30
http://dynadocweb.dynapac.com/stellent/groups/sales_doc/documents/sales_material/pdssb30en.pdf

luonggiacat
29/10/07, 06:40 PM
Một số loại máy rải bê tông Asphalt của hãng CAT

Loại Asphalt Pavers
1. AP -800D
2. BG -230
3. BG -240C
4. BG -260C
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%37%37%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Asphalt Pavers - Track Pavers
1. AP-650B
2. BG-225C
3. BG -245C
4. AP-1055
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%38%30%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Asphalt Pavers - Mobil-Trac System
BG-2455C
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%31%39%39%37%30%37%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Screeds
1. EXtent 8-16B
2. Extent 10-20B
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%38%31%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)Click vào: Catalog và đợi nha, cái này load lâu lắm.
Sau đó, File/Save as

luonggiacat
18/11/07, 10:57 PM
Một số loại máy rải bêtông nhựa của hãng Vogele - Đức
Loại bánh xích (Tracked Pavers)

1. SUPER 600
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_600/Voe_PB_S600_GB.pdf)

2. SUPER 800
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_800/Voe_PB_S800_GB.pdf)

3. SUPER 1100-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1100-2/Voe_PB_S1100_GB.pdf)

4. SUPER 1300-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1300-2/Voe_PB_S1300_GB.pdf)

5. SUPER 1600-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1600_2/Voe_PB_S1600-2_EN.pdf)

6. SUPER 1800-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1800_2/Voe_PB_S1800-2_EN.pdf)

7. SUPER 1900-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1900-2/Voe_PB_S1900-2_GB.pdf)

8. SUPER 2100-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_2100-2/Voe_PB_S2100-2_GB.pdf)

9. SUPER 2500
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_2500/Voe_S2500_GB.pdf)

luonggiacat
18/11/07, 11:03 PM
Một số loại máy rải bêtông nhựa của hãng Vogele - Đức
Loại bánh lốp (Wheeled Pavers)

1. SUPER 1103-2
Catalog (http://www.schoenundgut.de/voe_pdf_download/Voe_PB_S1103-2_EN_180304.pdf)

2. SUPER 1303-2
Catalog (http://www.schoenundgut.de/voe_pdf_download/Voe_PB_S1303-2_EN_180407.pdf)

3. SUPER 1603-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1603_2/Voe_PB_S1603-2_EN.pdf)

4. SUPER 1803-2
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Super_1803_2/Voe_PB_S1803-2_EN.pdf)

luonggiacat
18/11/07, 11:08 PM
Một số loại máy rải bêtông nhựa của hãng Vogele - Đức
Loại đặc biệt (Special Equipment)

1. SUPER 1800-2 with SprayJet Module
Catalog (http://www.schoenundgut.de/voe_pdf_download/SP_SprayJet_Ansicht_UK.pdf)

2. SUPER 1800-2 with SprayJet Module
Catalog (http://www.schoenundgut.de/voe_pdf_download/SP_InLine_Pave_0407_EN_END.pdf)

3. MT 1000-1 Mobile Feeder
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/MT_1000-1/Voe_MT_1000-1_GB.pdf)

luonggiacat
18/11/07, 11:18 PM
Một số loại máy rải bêtông nhựa của hãng Vogele - Đức
Loại thanh cán có thể kéo dài được (Extending Screeds)


1. AB 200
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%76%6f%65%67%65%6c%65%2d%61%67%2e%64%65%2f%50%44 %46%5f%6e%65%75%65%72%2f%42%6f%68%6c%65%6e%2f%42%6 f%68%6c%65%6e%70%72%6f%73%70%65%6b%74%5f%47%42%2e% 70%64%66)

2. AB 340
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%76%6f%65%67%65%6c%65%2d%61%67%2e%64%65%2f%50%44 %46%5f%6e%65%75%65%72%2f%42%6f%68%6c%65%6e%2f%42%6 f%68%6c%65%6e%70%72%6f%73%70%65%6b%74%5f%47%42%2e% 70%64%66)

3. AB 500-2
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%76%6f%65%67%65%6c%65%2d%61%67%2e%64%65%2f%50%44 %46%5f%6e%65%75%65%72%2f%42%6f%68%6c%65%6e%2f%41%4 2%35%30%30%2d%32%5f%41%42%36%30%30%2d%32%5f%45%4e% 5f%31%37%30%34%30%37%2e%70%64%66)

4. AB 600-2
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77% 2e%76%6f%65%67%65%6c%65%2d%61%67%2e%64%65%2f%50%44 %46%5f%6e%65%75%65%72%2f%42%6f%68%6c%65%6e%2f%41%4 2%35%30%30%2d%32%5f%41%42%36%30%30%2d%32%5f%45%4e% 5f%31%37%30%34%30%37%2e%70%64%66)

luonggiacat
18/11/07, 11:23 PM
Một số loại máy rải bêtông nhựa của hãng Vogele - Đức
Loại thanh cán có bề rộng cố định (Fixed-Width Screeds)

1. SB 250
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Bohlen/Bohlenprospekt_GB.pdf)

2. SB 300
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Bohlen/Bohlenprospekt_GB.pdf)

3. Hydraulic Bolt-on Extensions for SB 250 / SB 300 Fixed-Width Screeds
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Bohlen/ausziehanbauteile_GB.pdf)

4. SB 250 B
Catalog (http://www.voegele-ag.de/PDF_neuer/Bohlen/SB_250_B_GB.pdf)

luonggiacat
20/12/07, 11:42 PM
Một số loại máy rải của hãng CAT (Asphalt Paver)

1. AP655D
Catalog (http://govbidspec.cat.com/cda/files/177558/7/AP650B%20Specalog.pdf)

2. AP655D
Catalog (http://govbidspec.cat.com/cda/files/177648/7/AP-655D%20Specalog.pdf)

3. AP800D
Catalog (http://govbidspec.cat.com/cda/files/177700/7/AP800D%20Specalog.pdf)

4. AP1000D
Catalog (http://govbidspec.cat.com/cda/files/177795/7/AP1000D%20Specalog.pdf)

5. AP1055D
Catalog (http://govbidspec.cat.com/cda/files/177844/7/AP1055D%20Specalog.pdf)

chec112
30/04/08, 10:24 PM
Cảm ơn anh Lượng nhiều, nhưg ko hiểu sao em đang down nửa chừng thì ko được nữa vậy?

luonggiacat
07/05/08, 04:24 PM
Cảm ơn anh Lượng nhiều, nhưg ko hiểu sao em đang down nửa chừng thì ko được nữa vậy?
Anh đã kiểm tra, các link đều ok cả mà.
Chúc sức khỏe và may mắn nhé.
Thânm mến!!!

nmn1918
08/09/08, 06:01 PM
Một số loại máy rải của Bomag:

(Đưa trỏ chuột vào đường link - nhấn phải chuột - chọn Save Target As - sửa lại tên file cho đúng loại máy - chọn thư mục lưu file - nhấn Save)

Self Propelled Pavers:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/3313_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/4413_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/814-2_815-2_4pg.pdf

Tack Wagon:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW250_2pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW500_2pg.pdf

Thầy ơi! mấy link này sao không down được nữa, em vừa down được máy đào, đến máy rải thì không được ạ!

hiepsitocdai003
06/10/08, 08:38 PM
dạ, thấy thì nhìu link dzậy, nhưng máy rải em không down đựoc cái nào hết trơn thầy ơi, hic
chúc thầy và cạc bạn sức khoẻ, mấy cái link thì......

nbc
06/10/08, 08:41 PM
dạ, thấy thì nhìu link dzậy, nhưng máy rải em không down đựoc cái nào hết trơn thầy ơi, hic
chúc thầy và cạc bạn sức khoẻ, mấy cái link thì......

nbc vừa thử chọn link, nhấn nút phải chuột --> chọn Save As --> down thành công liền à! :Mhi:

hiepsitocdai003
10/10/08, 09:16 AM
Dạ để em thử lại ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ, chúc thầy sức khoẻ

canghoccangdot
10/10/08, 11:40 PM
nbc vừa thử chọn link, nhấn nút phải chuột --> chọn Save As --> down thành công liền à! :Mhi:

Vô lí nhỉ??!! Sao em lai không down được thâỳ nhỉ. Em đã thử đi thử lại rùi. Khi thử down về được mấy link ở trang đầu (máy rải của BOMAG ấy), nhưng chỉ khoảng vài Kb thôi, mở bằng Adobe Reader 9 không có gì hết:M09::M032:. Thầy down vê rồi thử mở xem có gì không ạ!

hiepsitocdai003
11/10/08, 08:55 AM
Thưâ thầy, em cũng giống như bạn ở trên, mấy cái máy rải BOMAG mà thầy đưa link em down hoài mà không dc. Em cũng đã dùng cái IDM cũng khá mới mà chả thấy down dc gì. Giờ em rất cần loại máy rải để làm đồ án. Mong thầy xem xét.
Em cảm ơn thầy nhiều ạ

thanhlonggt
06/03/09, 04:53 PM
:M010:mình là long!
hiện dang muốn tìm hiểu èe mái rải trong xây dưng cầu dường. rất mong đươc sự hướng dẫn of cửa các bạn

ngovannhi
17/03/09, 11:08 AM
mình là sinh viên lớp cầu đường! đang thắcc mắc về máy rảy bê tông xi măng, mình hy vọng các bạn hướng dẩn cho.

holena
28/04/09, 10:30 PM
Một số loại máy rải bê tông Asphalt của hãng CAT

Loại Asphalt Pavers
1. AP -800D
2. BG -230
3. BG -240C
4. BG -260C
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%37%37%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Asphalt Pavers - Track Pavers
1. AP-650B
2. BG-225C
3. BG -245C
4. AP-1055
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%38%30%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Asphalt Pavers - Mobil-Trac System
BG-2455C
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%31%39%39%37%30%37%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)

Loại Screeds
1. EXtent 8-16B
2. Extent 10-20B
Catalog (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6d%6d% 73%2e%63%61%74%2e%63%6f%6d%2f%63%6d%6d%73%2f%73%65 %72%76%6c%65%74%2f%63%61%74%2e%64%63%73%2e%63%6d%6 d%73%2e%73%65%72%76%6c%65%74%2e%44%79%6e%61%6d%69% 63%49%6d%61%67%65%53%65%72%76%6c%65%74%3f%69%6d%61 %67%65%69%64%3d%43%32%30%31%30%38%31%26%61%6d%70%3 b%69%6d%61%67%65%54%79%70%65%3d%39)Click vào: Catalog và đợi nha, cái này load lâu lắm.
Sau đó, File/Save as
sao tớ không đọc được bài viết?phải làm thế nào thì đọc được.tớ là thành viên mới.

nbc
29/04/09, 09:08 AM
Đúng là link chết hết rồi mọi người ơi.

nbc chủ quan nên cũng không tải mấy catalogue ấy về.

Đông chí luonggiacat nếu đã tải được về thì upload lại cho bà con dùng với nhé.

Thanks!

fullmoon
07/05/09, 05:49 PM
xin chào tất cả các bạn mình là một thành viên mới của cauduongbkdn, lời đầu tiên mình xin gửi đến các bạn những lời chúc sức khỏe. minh đang cần một số thông tin ( hình ảnh, xuất sứ, yêu cầu kỹ thuật, mụch đích...) của một số máy: máy ủi, máy san, máy đào, ô tô vận chuyển, lu bánh cưng, máy rải bê tông nhựa .
mình xin cảm ơn các bạn

maihuytu2004
30/06/09, 03:54 PM
Em ko down đc cái DF135C, gửi giúp với.
Mail: info@maytinhthanhson.com

nguyencongdien
21/07/09, 02:57 PM
Thanks! sao mình tưởng là co Vogele 1700 cơ mà sao ko thấy bạn đưa lên nhỉ. Mình nhìn thấy tên họ đề trên máy rải khi rải ở trên đường mà. Cho mình hỏi độ xải rộng lớn nhất là bao nhiêu?

newcomer007
02/08/09, 10:53 PM
sao em ko down dc cai nào cả. Bác Admin xem lại các link giúp bọn em với

KY NHAN
25/09/09, 09:49 PM
Một số loại máy rải của Bomag:

(Đưa trỏ chuột vào đường link - nhấn phải chuột - chọn Save Target As - sửa lại tên file cho đúng loại máy - chọn thư mục lưu file - nhấn Save)

Self Propelled Pavers:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/3313_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/4413_4pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/814-2_815-2_4pg.pdf

Tack Wagon:

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW250_2pg.pdf

http://www.bomag.com/ext_resource/americas/pavers/TW500_2pg.pdf

Thầy cho em hỏi vì sao em vào những trang về máy rải trên đều thông báo không có dử liệu.Thầy có thể chỉ cho em đường dẩn được không a.
Em cám ơn thầy.

nbc
25/09/09, 10:04 PM
Thầy cho em hỏi vì sao em vào những trang về máy rải trên đều thông báo không có dử liệu.Thầy có thể chỉ cho em đường dẩn được không a.
Em cám ơn thầy.

Có thể website của họ có lỗi bạn ạ. Bạn hãy tìm kiếm máy rải của hãng khác. Ví dụ như của VOGELE chẳng hạn.

nbc
25/09/09, 10:39 PM
nbc mới tìm được cataloge các loại máy rải của hãng VOGELE (Vogele road paver). Đầy đủ các dòng máy Super Series và Super Vision. Mời cả nhà tham khảo.

Link tải tài liệu
(http://www.voegele.info/media/redaktion/brosch_ren/01_super_serie/01_programmprospekte/produktprogramm_2009_03/PP09_EN_0309_Extranet.pdf)

tuyenvt
04/11/09, 06:00 PM
không load được luonggiâct ơi...chắc là đường link của bạn bị die rồi....mau khắc phục sự cố nha

goctaxi
15/06/10, 12:01 PM
chào bạn, nếu bạn có tài liệu của máy rải Demag bạn có thể gửi cho tôi nhé
chân thành cám ơn

dangkhanh0306
29/09/10, 09:23 AM
sao ko down dc roi cac bac ah?
e vao catalog ma ko dc ah?

lethanht54
12/04/11, 08:32 AM
Có ai biết máy rải BTN MF 45 có công suất là bao nhiêu ko? Mình đang cần gấp lắm

lethanht54
12/04/11, 08:42 AM
Máy rải BTNN MF45 có công suất bao nhiêu vậy hả? Mình đang cần gấp! Giúp mình với

vitxinhxan
10/05/11, 09:04 PM

cảm ơn bạn nhiều nhé
cái này rất giúp ích cho mình