PDA

View Full Version : Một số Video, hình ảnh thi công cầuloliloli62
17/01/18, 05:54 PM
Một số hình ảnh thi công cầu
tại dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Các bạn sinh viên có thể xem tham khảo,
hình dung các công tác thi công trên thực tế

Cẩu lắp dầm Super-T

https://www.youtube.com/watch?v=0DT2hcyQ-BI

loliloli62
17/01/18, 05:58 PM
Đổ Bê tông cọc khoan nhồi dưới nước

https://www.youtube.com/watch?v=LcHeBxIGEz8

loliloli62
17/01/18, 05:58 PM
Siêu âm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

https://www.youtube.com/watch?v=h5TgcVe1LPE