PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tìm Định mức - Đơn giáKEM
18/03/08, 11:20 PM
Chào cả nhà cauduongbkdn.com/f@ruums.
Mình đang rất tài liệu Định mức xây dưng và bảng vật giá của tỉnh ĐAK LAK, có bạn nào có hay biết trang nào cho mình biết với, rất thanks.... thanks!

bonbon
19/03/08, 11:33 AM
Chào cả nhà cauduongbkdn.com/f@ruums.
Mình đang rất tài liệu Định mức xây dưng và bảng vật giá của tỉnh ĐAK LAK, có bạn nào có hay biết trang nào cho mình biết với, rất thanks.... thanks!

BẠN vào trang này http://my.opera.com/giaxaydung/blog/dgdp, muốn tỉnh nào cũng có, nhưng hiện tại thị trường giá cả không ổn định nên chưa có đơn giá mới đâu.

nbc
19/03/08, 12:04 PM
Chào cả nhà cauduongbkdn.com/f@ruums.
Mình đang rất tài liệu Định mức xây dưng và bảng vật giá của tỉnh ĐAK LAK, có bạn nào có hay biết trang nào cho mình biết với, rất thanks.... thanks!

KEM hỏi Định mức xây dựng là sao vậy? Định mức XDCB - Phần xây dựng công trình? Nếu vậy thì Định mức này đã có trên CauduongBKDN (ban hành ở năm 2005 và 2007).

Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đăk Lăk - Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 37/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk bạn tham khảo tại đây (http://www.box.net/shared/u6i0sot609).

Đơn giá thực tế hiện nay đã có những biến động rất lớn so với đơn giá trên (do giá vật liệu, nhiên liệu... đều đã tăng đáng kể), nhưng "tham khảo" để làm đồ án thì khả dĩ có thể chấp nhận được. :smi11:

nbc
19/03/08, 12:11 PM
ĐƠN GIÁ CÁC TỈNH - THÀNH PHỐ


1. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hà Nội
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 192/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 193/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội
Mã:
http://www.box.net/shared/g4gysq4my2

2. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hồ Chí Minh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 104/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND thành phố HCM
Mã:
http://www.box.net/shared/37kb4vc8cb

3. Đơn giá Xây dựng công trình TP Đà Nẵng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng Lắp đặt số 89/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng
Mã:
http://www.box.net/shared/d99jqq9t1p

4. Đơn giá Xây dựng công trình TP Hải Phòng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2155/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2154/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 2156/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND thành phố Hải Phòng
Mã:
http://www.box.net/shared/zljfjissmh

5. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh An Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 31/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 33/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/mb6sg9gc2n

6. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 77/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 79/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 78/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/9y3of24bv1

7. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Kạn
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1719/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1720/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 1721/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Mã:
http://www.box.net/shared/tdtecnzau1

8. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bạc Liêu
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 23/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Mã:
http://www.box.net/shared/sq52ne83y3

9. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bắc Ninh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 102/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Mã:
http://www.box.net/shared/5pq1nd2nal

10. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bến Tre
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1662/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1659/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bến Tre.
Mã:
http://www.box.net/shared/2bgbh3ztim

11. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Định
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 112/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Bình Định.
Mã:
http://www.box.net/shared/mo9s8v0gn5

12. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Dương
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình ­Dương.
Mã:
http://www.box.net/shared/xdmjssko48

13. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Phước
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình Phước.
Mã:
http://www.box.net/shared/ry4vxhryi9

14. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Bình Thuận
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận.
Mã:
http://www.box.net/shared/ynkq8lu6xx

15. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cà Mau
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 33 và 31/2006/QĐ-UBND, phần Khảo Sát số 32/2006/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Cà Mau.
Mã:
http://www.box.net/shared/f3v60ktvvf

16. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cần Thơ
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Cần Thơ.
Mã:
http://www.box.net/shared/73st20x44c

17. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Cao Bằng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2289/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2287/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2288/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng.
Mã:
http://www.box.net/shared/82op5cjijk

18. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đăk Lăk
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 37/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk.
Mã:
http://www.box.net/shared/u6i0sot609

19. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đăk Nông
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 10/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Đắk Nông
Mã:
http://www.box.net/shared/ho6t5gzs4w

20. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Điện Biên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 11/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 10/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.
Mã:
http://www.box.net/shared/ebtfyuhzre

21. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đồng Nai
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 8778 và 8779/2006/QĐ-UBND, phần Khảo Sát số 8777/2006/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Mã:
http://www.box.net/shared/abbtjhsyek

22. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Đồng Tháp
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 45 và 42/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp
Mã:
http://www.box.net/shared/r2abeyynhi

23. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Gia Lai
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai.
Mã:
http://www.box.net/shared/esd194epks

24. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 1728/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 1729/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 của UBND tỉnh Hà Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/b4pggeme1p

25. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hải Dương
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 4244/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 4245/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương.
Mã:
http://www.box.net/shared/bxvpr2lcog

26. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Nam
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 31/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 32/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh Hà Nam.
Mã:
http://www.box.net/shared/3nr6b2ruog

27. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Tây
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1349/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1350/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 1471/2006/QĐ-UBND ngày 22/08/2006 của UBND tỉnh Hà Tây.
Mã:
http://www.box.net/shared/eucc257ggg

28. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hà Tĩnh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 59/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 61/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 60/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Mã:
http://www.box.net/shared/ornb2r3u8r

29. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hoà Bình
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 19/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 16/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình.
Mã:
http://www.box.net/shared/fglf1hzc44

30. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hậu Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 42/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 41/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/s3hv0asb4h

31. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Hưng Yên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.
Mã:
http://www.box.net/shared/lyj886n3h5

32. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Khánh Hòa
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2007/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2007/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Mã:
http://www.box.net/shared/mn9cakgqdd

33. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Kiên Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND tỉnh Kiến Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/el7e76z8ko

34. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Kon Tum
Đơn giá XDCT phần Xây dựng tỉnh Kon Tum 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006
Mã:
http://www.box.net/shared/azgrks64gw

35. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lai Châu
Đơn giá XDC-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu.
Mã:
http://www.box.net/shared/p3kn6c65nd

36. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lạng Sơn
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 19/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Mã:
http://www.box.net/shared/iad8nxhaso

37. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lào Cai
Đơn giá XDCT số 369/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/06, đơn giá Khảo sát XD số 58/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai
Mã:
http://www.box.net/shared/m86dxdyz2f

38. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Lâm Đồng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006, phần Lắp đặt số 42/2006 ngày 06/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Lâm Đồng.
Mã:
http://www.box.net/shared/asqq1vm9zh

39. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Long An
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND Tỉnh Long An.
Mã:
http://www.box.net/shared/q24n2nnica

40. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Nam Định
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2827/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2828/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2829/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Nam Định.
Mã:
http://www.box.net/shared/28uivoyk0a

41. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Nghệ An
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Nghệ An.
Mã:
http://www.box.net/shared/zanlah84cc

42. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Ninh Bình
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1665/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2246/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình.
Mã:
http://www.box.net/shared/p7otczd44k

43. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Ninh Thuận
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 119/2006, phần Lắp đặt số 120/2006 ngày 31/05/2006 tỉnh UBND Ninh Thuận.
Mã:
http://www.box.net/shared/j2ds4r0eck

44. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Phú Thọ
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3571/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3574/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Mã:
http://www.box.net/shared/zrisgyhceg

45. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Phú Yên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1012/2006, phần Lắp đặt số 1012/2006 ngày 03/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Phú Yên.
Mã:
http://www.box.net/shared/x3ofco6ckw

46. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Bình
Đơn giá XDCT số 21/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình.
Mã:
http://www.box.net/shared/a97rzksrea

47. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Nam
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Mã:
http://www.box.net/shared/lrymcll4s2

48. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Ngãi
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Mã:
http://www.box.net/shared/mmu3okb0os

49. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Ninh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3777/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3778/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát XD số 3779/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Mã:
http://www.box.net/shared/9p54s7at72

50. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Quảng Trị
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 62/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 63/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 65/2006/QĐ-UBND ngày 3/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Mã:
http://www.box.net/shared/dx94i99vsy

51. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Sóc Trăng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Mã:
http://www.box.net/shared/n9tzmxigl2

52. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Sơn La
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 58/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 61/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 60/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/06 của UBND tỉnh Sơn La.
Mã:
http://www.box.net/shared/n6kseu5j5d

53. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tây Ninh
Mã:
http://www.box.net/shared/udy2h9d8xi

54. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thái Bình
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 73/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 74/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 72/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình.
Mã:
http://www.box.net/shared/zw7jft9k4s

55. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thái Nguyên
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2279/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Mã:
http://www.box.net/shared/tilkcc204k

56. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thanh Hoá
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2992/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2993/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá.
Mã:
http://www.box.net/shared/ik27x7ml9n

57. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Thừa Thiên Huế
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mã:
http://www.box.net/shared/qxfe1p740i

58. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tiền Giang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tiền Giang.
Mã:
http://www.box.net/shared/8ku6lcfoc8

59. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Trà Vinh
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt 35 và 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/09/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh.
Mã:
http://www.box.net/shared/jeebk1joc4

60. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Tuyên Quang
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
Mã:
http://www.box.net/shared/7564jfd6o8

61. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vĩnh Long
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1655/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1654/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long.
Mã:
http://www.box.net/shared/r61emn7s4c

62. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn gia XDCT-Phần Xây dựng số 72a/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt 72c/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã:
http://www.box.net/shared/gbnffr7s4o

63. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Vũng Tàu
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2056/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2057/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mã:
http://www.box.net/shared/axzal8tnti

64. Đơn giá Xây dựng công trình Tỉnh Yên Bái
Đơn giá XDCT 188/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh Yên Bái
Mã:
http://www.box.net/shared/yn5wukxwk4

Nguồn: www.giaxaydung.vn

P/S: xin cám ơn các bạn trong Diễn đàn GIÁ XÂY DỰNG đã đóng góp, cống hiến cho cộng đồng những tài liệu này. Cùng cám ơn GIÁ XÂY DỰNG cả nhà ơi!

Ruyubang_do
19/03/08, 04:07 PM
ĐƠN GIÁ CÁC TỈNH - THÀNH PHỐ3. Đơn giá Xây dựng công trình TP Đà Nẵng
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng Lắp đặt số 89/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng
Mã:
http://www.box.net/shared/d99jqq9t1p


Đơn giá Đà Nẵng sao ko down về được thầy ơi ! Thầy xem lại link tý đi

nbc
19/03/08, 04:12 PM
Đơn giá Đà Nẵng sao ko down về được thầy ơi ! Thầy xem lại link tý đi

nbc thử các link đều tải tốt cả. Tuy nhiên chuyển qua box.net nên hơi lâu.

Để cho chắc ăn, upload lại lên CauduongBKDN cho khanhthuy138 nhá!

hoanguyen
19/03/08, 07:25 PM
Chào cả nhà cauduongbkdn.com/f@ruums.
Mình đang rất tài liệu Định mức xây dưng và bảng vật giá của tỉnh ĐAK LAK, có bạn nào có hay biết trang nào cho mình biết với, rất thanks.... thanks!

Chào KEM.
Mình có địa chỉ này cũng khá hay nè. Rất đầy đủ, nó chạy trên phần mềm Hitosoft.
Đây là đơn giá xây dựng củ tỉnh Đak Lak (2006)
http://www.4shared.com/file/14649370/7ac98431/DakLak.html
Đây là phầm mềm dùng để chạy sản phẩm.
http://www.4shared.com/file/29504056/cdfc974f/_01_-HitoSoft-Update05-11-07.html?dirPwdVerified=8b2fea62
Và để xem đầy đủ tấc cả các tỉnh, thành phố cũng như đọc hướng dẫn sử dụng xin mời vào:
http://dutoanxd.com/index_files/page0002.htm
Chúc vui vẻ!

hainamcivil
14/04/08, 01:27 AM
Trong tính dự toán công trình bằng phương pháp phân tích đơn giá XDCB của địa phương, dựa vào định mức xây dựng cơ bản.
Bác nào có riêng phần định mức cơ bản trong xây dựng công trình giao thông cho đệ xin zới! quyển định mức của bộ xây dựng dày quá riêng cầm thui đã mỏi cả tay rùi thì sao đọc được chớ.:smi33:

mrboonr
14/04/08, 08:18 AM
nbc thử các link đều tải tốt cả. Tuy nhiên chuyển qua box.net nên hơi lâu.

Sao em kích vào link ra mỗi bản đây thôi thầy ạ!

http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i6240_box.net.bmp

Em đang tìm định mức ở tỉnh Thừa Thiên Huế.Thầy check giúp em nha.:smi33:

nbc
14/04/08, 07:25 PM
Trong tính dự toán công trình bằng phương pháp phân tích đơn giá XDCB của địa phương, dựa vào định mức xây dựng cơ bản.
Bác nào có riêng phần định mức cơ bản trong xây dựng công trình giao thông cho đệ xin zới! quyển định mức của bộ xây dựng dày quá riêng cầm thui đã mỏi cả tay rùi thì sao đọc được chớ.:smi33:

Bạn vào link sau đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t3500-nh-mc-1776-phn-xy-dng1682007.html) để tải định mức 1776 về nhé!

Chúc bạn thành công!

DanhTrung
20/05/08, 09:20 AM
Chào bạn .
Mình đang làm dự toàn cho công trình tại tỉnh Khánh Hoà. Nhưng lại không có file DBF đơn giá xây dựng của tỉnh.
Vậy nếu bạn có hoặc các bạn khác có thì có thể Share cho mình được chứ! Địa chỉ mail của mình là DanhTrung11084@Gmail.com

Thanks!

nemo
20/05/08, 09:46 AM
Chào bạn .
Mình đang làm dự toàn cho công trình tại tỉnh Khánh Hoà. Nhưng lại không có file DBF đơn giá xây dựng của tỉnh.
Vậy nếu bạn có hoặc các bạn khác có thì có thể Share cho mình được chứ! Địa chỉ mail của mình là DanhTrung11084@Gmail.com

Thanks

Bạn có thể tìm tại đây:

http://giaxaydung.vn/diendan/don-gia/5006-file-dbf-don-gia-64-tinh-thanh.html

:smi12::smi12::smi12:

To trieu
08/08/08, 05:09 PM
Tôi đang cần đơn giá tỉnh Lạng Sơn ( Đơn giá phần xây dựng và lắp đặt, phần khảo sát ), mà sao vào Link đều báo không có dữ liệu. Có ai có không gửi giúp tôi đường Link khác hoặc địa chỉ mail: tdt3181@yahoo.com. Cám ơn rất nhiều.

maiyeu2307
08/08/08, 05:35 PM
Vào trang web http://www.hoalac.com.vn/dichvu/user/index.php?service=1&page=1 để nhận đơn giá mới nhất.
Phải đăng ký và trả cước là 10.000đ bằng cách nhắn tin. Tuy tốn kém tý nhưng đáng đồng tiền bát gạo.

Nhấn vào đây (http://www.giaothuongnet.vn/info/modules.php?name=Tienich&type=vlxdcb) để tham khảo đơn giá xây dựng.
Không được update lắm mong mọi người thông cảm (Thường thì chậm hơn 1 năm).

tranhuulap.pv
14/08/08, 01:38 PM
Bác nào co dơn giá Khảo sát Hà Tây không, giúp em với
cam ơn nhé !

maiyeu2307
14/08/08, 01:52 PM
Tên báo giá:Thông tin giá VLXD tại Hà Tây (tháng 5/2008)
Nơi công bố: Sở xây dựng Hà Tây
Ngày cập nhật 31/05/2008


TẠI ĐÂY
(http://support.cauduongbkdn.com/upload/show.php/8853_HaTay05cauduongbkdn.2008.rar.html)

n2h
13/10/08, 04:19 PM
Nhà ta ai có Định mức-Đơn giá VLXD tỉnh Quảng Trị không, có thể up cho mình cho mình được không? Thầy NBC có đưa lên nhưng mình up không được nơi.
Xin cảm ơn!

acay83
21/10/08, 08:33 AM
sao em t¶i ®¬n gi¸ S¬n La kh«ng ®­îc nhØ. Xin gióp em víi, em ®ang cÇn gÊp

Lenhutdp
01/11/08, 10:41 AM
cám ơn các ban cho các đơn giá xây dựng cơ bản các tỉnh thành. Nhưng tại sao các đường link đều bị hỏng hết. cụ thể là đơn giá thừa thiên huế mở không được. Bác nào có bản mới cho mình với.

manhcuong.vu1
24/12/08, 03:58 PM
có bác nào có bộ đơn giá 408 của lào cai không,cho e xin với,e đang cần tìm để nghiên cứu

orin
15/02/09, 11:22 PM
Link down bi died hết rồi thầy ơi. em vào không được. em đang tìm đơn giá tỉnh Bình Dương để làm hồ sơ thầu. Ai có giúp mình với mình đang cần rất gấp. email trongktxd_45@yahoo.com. Các bạn giúp đỡ mình cảm ơn rất nhiều

liemxn1
23/03/09, 09:12 PM
Xin tự giới thiệu tôi là liêm, kỹ sư trắc địa. Công viec cua toi luon can den cac tai lieu nhu Don gia khao sat, rat cam on dien dan va cac ban.

DARKNESS
26/03/09, 09:06 AM
Anh có thể vào trong trang web : giaxaydung.vn để tìm . Trong đó có rất nhiều !

hnlan
29/04/09, 07:18 PM
Mình đang tìm file đơn giá xây dựng của Hà Nội phần khảo sát và xây dựng dưới dạng file *.doc mà không thấy. Link ở trang 1 đã xoá mất rồi. Mode tìm hộ mình với.

maiyeu2307
29/04/09, 10:40 PM
Mình đang tìm file đơn giá xây dựng của Hà Nội phần khảo sát và xây dựng dưới dạng file *.doc mà không thấy. Link ở trang 1 đã xoá mất rồi. Mode tìm hộ mình với.

Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội phần khảo sát xây dựng.
Công bố kèm theo quyết định số 17/2008/QD-UBND ngày 31/3/2008 của ủy ban nhân dân thành phố Hà nội.

tobeno
20/05/10, 10:15 PM
giúp với! mình cần gấp đơn giá xdcb tỉnh kon tum năm 2008 hoặc mới hơn! ai có thì share cho mình với!

huynhbinh
23/03/11, 11:28 AM
Đơn giá khảo sát Vũng Tàu nhập vào sai hết rồi các bác, coi chừng đó

phongvan38
16/09/11, 05:24 PM
Mình muốn tải đơn giá khảo sát xây dựng và thí nghiệm vật liệu cấu kiện của Huế và Đà Nẵng mà link bị dead hết rồi.
Phiền mod up lại dùm!

thanhtuyet1985
19/10/11, 11:30 AM
BẠN vào trang này http://my.opera.com/giaxaydung/blog/dgdp, muốn tỉnh nào cũng có, nhưng hiện tại thị trường giá cả không ổn định nên chưa có đơn giá mới đâu.

cho mình hỏi cách tải đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre như thế nào nhỉ?