PDA

View Full Version : Chào các tiền bối trong làng Cầu đườnglongchaugiang
19/03/08, 04:28 PM
Thành viên mới xin chào tất cả mọi người! Chúc các bạn một ngày công tác vui vẽ!

nbc
19/03/08, 04:49 PM
Thành viên mới xin chào tất cả mọi người! Chúc các bạn một ngày công tác vui vẽ!

Chào bạn longchaugiang.

Đều là đồng nghiệp - huynh đệ cả, mong được chia xẻ nhiều với bạn!:smi69: