PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Google TalkAcquy_Dracula
06/04/08, 08:37 PM
http://www.box.net/shared/yd3mnwa8so

Bạn cần một địa chỉ gmail, down cái đó về, cài vô máy, nhập username và pass.

Add hai nick này vô:
1.en2fr@bot.takl.google.com Nick này khi gỏ một câu tiếng Anh và enter sẽ cho ra câu tiếng Pháp.

2.fr2en@bot.takl.google.com Nick này khi gỏ một câu tiếng P và enter sẽ cho ra câu tiếng Anh.

hero-x3
06/04/08, 11:20 PM
http://www.box.net/shared/yd3mnwa8so

Bạn cần một địa chỉ gmail, down cái đó về, cài vô máy, nhập username và pass.

Add hai nick này vô:
1.en2fr@bot.takl.google.com (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%6d%61%69%6c%74%6f%3a%31%2e%65% 6e%32%66%72%40%62%6f%74%2e%74%61%6b%6c%2e%67%6f%6f %67%6c%65%2e%63%6f%6d) Nick này khi gỏ một câu tiếng Anh và enter sẽ cho ra câu tiếng Pháp.

2.fr2en@bot.takl.google.com (http://cauduongbkdn.com/f@rums/redirector.php?url=%6d%61%69%6c%74%6f%3a%32%2e%66% 72%32%65%6e%40%62%6f%74%2e%74%61%6b%6c%2e%67%6f%6f %67%6c%65%2e%63%6f%6d) Nick này khi gỏ một câu tiếng P và enter sẽ cho ra câu tiếng Anh.
Ngoài hai cái này có cái nào: anh-việt, việt- anh không các bác nhỉ:smi75:?

Acquy_Dracula
06/04/08, 11:23 PM
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i5962_untitled.JPG

Dịch rồi đó!Dịch rồi đó!Dịch rồi đó!Dịch rồi đó!, Ác quỷ ko đưa Virus mô, ai cũng nói vậy hết đó!

Chúc mọi người vui vẻ, Xin lương thứ cho những lúc hồ đồ.
Thanks attension.

Acquy_Dracula
07/04/08, 12:45 AM
CHỜ MƯỜI NĂM NỮA CHO NƯỚC VIỆT NÓ BỰ RA THÌ CÓ ANH RA VIỆT, VIỆT RA PHÁP.

Khổ cái thân còi....

Báo cáo là không có các bác ah!, Cũng buồn thật,.