PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trao đổi ĐATN_cầuenglish
08/04/08, 05:17 PM
Mình đang thiết kế kĩ thuật phần bản-dầm chữ I ,ai có thuyết minh và bản vẽ share cho minh giùm với,mình co 1 vài file nhưng trong phần tính nội lực theo mô hình dầm liên tục tinh không hiểu-hình như toàn nhái số không a.

phnam
09/04/08, 10:59 PM
Xác định nội lực bản mặt cầu:
Sơ đồ làm việc của bản:
- Sơ đồ tính dạng công xôn chịu uốn, để tính nội lực bản hẫng.
- Sơ đồ tính là dầm liên tục kê trên các gối, để xác định nội lực phần bên trong.
Để chính xác, bạn nên sử dụng chương trình vẽ đường ảnh hưởng, sau đó chất tĩnh tải, hoạt tải bất lợi để xác định nội lực max.
Vẽ đường ảnh hưởng cầu dầm liên tục bằng chương trình MIDAS, Acquydracula đã gởi lên trong mục Kho Ebook. Bạn có thể tham khảo.
Thân!!!