PDA

View Full Version : thi công hầm trong đô thịbathuan
10/04/08, 12:23 PM
Mình đang làm đồ án về thiết kế hầm vượt nút giao, mình lựa chọn biện pháp đào mở. Tuy nhiên hiện nay đang thiếu tài liệu về biện pháp phòng nước trong quá trình thi công và cho kết cấu hầm. Kính mong nhờ anh em ai có tài liệu về vấn đề thi công hầm vượt và biện pháp phòng nước gửi cho mình theo địa chỉ: bathuan84@yahoo.com
Chân thành cảm ơn