PDA

View Full Version : Giám sát trên khôngduongcholun
13/04/08, 02:37 PM
Cả nhà có ai biết thì cho em hỏi 1 tí:

Trong công trình "cầu lớn" buột phải có đơn vị Giám sát trên không (Giám sát trên cao).
Vậy Giám sát trên không làm những công việc gì? Và quan hệ giữa Giám sát trên không với các đơn vị khác? (Với Tư vấn giám sát, với nhà thầu).
Xin cảm ơn. :smi12:

kitielily
13/04/08, 04:15 PM
Chưa nghe Giám sát trên không nhưng mà theo mình nghĩ thế này :
Giám sát trên không làm các công việc kiểm tra - giám sát về chất lượng, số lượng, tiến độ, an toàn công trình trên cao.
Giám sát trên không ngoài kiểm tra, giám sát còn tư vấn chỉ đạo đơn vị thi công xử lý các tình huống khi gặp sự cố mà nhà thầu không giải quyết được.
Quan hệ Giám sát trên không với TVGS là quan hệ đồng đội ( đều do chủ đầu tư thuê giám sát công trình ).

duongcholun
13/04/08, 04:45 PM
Chưa nghe Giám sát trên không nhưng mà theo mình nghĩ thế này :
Giám sát trên không làm các công việc kiểm tra - giám sát về chất lượng, số lượng, tiến độ, an toàn công trình trên cao.
Giám sát trên không ngoài kiểm tra, giám sát còn tư vấn chỉ đạo đơn vị thi công xử lý các tình huống khi gặp sự cố mà nhà thầu không giải quyết được.
Quan hệ Giám sát trên không với TVGS là quan hệ đồng đội ( đều do chủ đầu tư thuê giám sát công trình ).


Những việc bạn nói trên là trách nhiệm của TVGS rồi, và mình không tin rằng có quan hệ "đồng đội trong 1 công trình XD đâu bạn ạ.:smi33:
Thân ái.

kitielily
13/04/08, 07:05 PM
Mình nghĩ giám sát trên không cũng thuộc lĩnh vực TVSG. Chỉ có điều vị trí làm việc khác nhau. Ai kinh nghiệm giám sát nhiều hơn trong việc thi công các công trình trên cao thì đảm nhận giám sát trên không. Hi
Thân ái !

duongcholun
14/04/08, 01:21 PM
Mình nghĩ giám sát trên không cũng thuộc lĩnh vực TVSG. Chỉ có điều vị trí làm việc khác nhau. Ai kinh nghiệm giám sát nhiều hơn trong việc thi công các công trình trên cao thì đảm nhận giám sát trên không. Hi
Thân ái !

Cảm ơn Bạn kitielily đã tham gia trả lời giúp mình, mình cũng chỉ biết "sơ sơ" về Giám sát trên không thôi. Tuy nhiên mình cần biết chính xác nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm,... của Giám sát trên không. Cả nhà có ai biết thì giúp với...:smi12: