PDA

View Full Version : Xin tài liệu Plaxiskimtrung
18/04/08, 06:03 PM
Hiện nay mình đang cần mô hình một bài toán bằng Plaxis để tính nền đất yếu nhưng mà không biết cách mô hình bấc thấm và giếng cát. Có ai biết cái này không? Cứu em với !!!!!!!!!!:smi54:

tinhthotk
25/07/12, 04:44 PM
Bấc thấm thì bạn có thể dùng phần tử Drain,còn giếng cát thì có sẵn trong Plaxis rồi mà bạn.
Tài liệu bạn search trên mạng thiếu gì.
Có gì khó khăn quá mình giúp cho.