PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [ebook] Engineering Use of Geotextiles - Vải địa kỹ thuật cho công trình xây dựngphnam
14/05/08, 08:53 AM
It worths more than a guidebook for civil engineers. Download now for free (90 KB, 61 pages)! Một cuốn sách đầy đủ nhất về vải địa kỹ thuật! Rất hữu ích cho các kỹ sư xây dựng.

Xem tiếp ... (http://constructionenglish.net/?p=191)