PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hỏi về tính biến dạng dư trong đo môn đun đàn hồi theo 211-06thuongso3
21/05/08, 05:04 PM
Các bác cho mình hỏi cách tính biến dạng dư trong đo mô đun đàn hồi theo 22TCN 211-06 được không vậy.
Đợt rồi mình có gặp một đơn vị đo mô dun đàn hồi và họ nói là biến dạng dư vượt quá 30%, vật liệu không còn làm việc trong miền đàn hồi mà làm việc ở miền đàn dẻo, mà mình đọc trong tiêu chuẩn thì không nói đến cách tính biến dạng dư.

hungnho
28/05/08, 02:06 PM
cách tính biến dạng dư trong đo mô đun đàn hồi theo 22TCN 211-06, theo như mình biết thì cách tính như sau (tóm tắt):
Tại mỗi vị trí kiểm tra ta gia tải bằng 80% hay 100% cấp áp lực cần kiểm tra, xả tải (tải về 0) chờ biến dạng hồi phục ... ghi lại giá trị ban dầu trên đồng hồ thiên phân kế (Lo). gia tải tới cấp áp lực cần kiểm tra ghi lại giá trị trên đồng hồ thiên phân kế (L1), xả tải và ghi lại giá trị trên đồng hồ thiên phân kế (L2).
Biến dạng dư = L2-Lo
Biến dạng đàn hồi = L1 - L2

thuongso3
15/08/08, 10:41 AM
Cám ơn bạn đã chỉ mình. Nhưng trong tiêu chuẩn không có nói đến phần biến dạng dư, nếu trong quá trình thí nghệm mà biến dạng dư vượt quá 30% tức là vật liệu không làm việc ở trạng thái đàn hồi mà chuyển qua đàn dẻo rồi, vậy lúc đó mình căn cứ vào đâu để không nghiệm thu kết quả đó.
(mô đun đàn hồi đạt yêu cầu mà biến dạng dư vượt quá gới hạn cho phép)

nbc
15/08/08, 01:37 PM
Cám ơn bạn đã chỉ mình. Nhưng trong tiêu chuẩn không có nói đến phần biến dạng dư, nếu trong quá trình thí nghệm mà biến dạng dư vượt quá 30% tức là vật liệu không làm việc ở trạng thái đàn hồi mà chuyển qua đàn dẻo rồi, vậy lúc đó mình căn cứ vào đâu để không nghiệm thu kết quả đó.
(mô đun đàn hồi đạt yêu cầu mà biến dạng dư vượt quá gới hạn cho phép)

Chào bạn thuongso3.

Theo hiểu biết của nbc thì dưới tác dụng của tải trọng, KCAĐ sẽ phát sinh biến dạng.

Biến dạng của kết cấu mặt đường gồm có:

- Biến dạng nhớt.

- Biến dạng đàn hồi.

- Biến dạng dẻo (dư).

Bạn có thể mô tả rõ quá trình và các thông số thí nghiệm đã được triển khai thì các thảo luận mới có thể sát với thực tiễn.

Ví dụ:

- Kết cấu áo đường thiết kế.

- Thí nghiệm Eo đất nền hay Ech trên móng hoặc mặt đường.

- Áp lực tính toán, lực kích gia tải.

- Số đọc của các thiên phân kế...

thuongso3
27/09/08, 09:50 AM
Em xin được mô tả công việc thí nghiệm sơ bộ như sau: (các số liệu chỉ là giả định)
Đo mô đun đàn hồi nền cát, Eyc = 330 daN/cm²
Dùng cần Benkelman tỷ lệ 2:1, tấm ép đường kính 33cm
Lấy hệ số poisson là 0,35
Nền cát được thí nghiệm ở cấp tải trọng lớn nhất p = 2,5 daN/cm². Chia làm 3 cấp tăng tải trọng
Cấp 1: p1 = 0,8 daN/cm²; Cấp 2: p2 = 1,7 daN/cm²; Cấp 3: p3 = 2,5 daN/cm²
+ Lắp đặt thiết bị xong tiến hành gia tải trước đến tải trọng P = 2,5 daN/cm² và giữ trong 2 phút rồi xả tải và chờ cho biến dạng phục hồi ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 400 vạch
+ Cấp 1: tăng tải trọng p1 = 0,8 daN/cm² và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 500 vạch, xả tải về 0 và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 480 vạch. (biến dạng phục hồi l = (500-480)*2 = 40)
+ Cấp 2: tăng tải trọng p2 = 1,7 daN/cm² và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 550 vạch, xả tải về 0 và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 510 vạch. (biến dạng phục hồi l = (550-510)*2 = 80)
+ Cấp 3: tăng tải trọng p3 = 2,5 daN/cm² và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 600 vạch, xả tải về 0 và chờ cho đồng hồ đo chuyển vị ổn định ta ghi được số đọc trên đồng hồ đo chuyển vị là 550 vạch. (biến dạng phục hồi l = (600-550)*2 = 100)
+ Vẽ biểu đồ quan hệ giữa biến dạng phục hồi và tải trọng ta thấy đường biểu diễn quan hệ là một đường cong đều
Mô đun đàn hồi tính toán: Ett = 569daN/cm²
Ett = 569 daN/cm² > Eyc = 330 daN/cm² đạt yêu cầu
Biến dạng dư: A = ((550-400)/(600-400))*100 = 75% quá lớn., em nghe mấy người thí nghiệm nói biến dạng dư mà >30% thì vật liệu không làm việc trong trạng thái đàn hồi. Vậy trong trường hợp này mình căn cứ vào đâu để kết luận là mô đun đàn hồi của nền cát không đạt yêu cầu?
Nhìn vào kết quả thí nghiệm thì ta cũng thấy khi ta tăng tải trọng thí nghiệm lên thì nền nún rất mạnh và khi ta xả tải thì độ nún phục hồi không là bao nhiêu

vanbang4
16/04/09, 01:48 PM
Các bác cho mình hỏi cách tính biến dạng dư trong đo mô đun đàn hồi theo 22TCN 211-06 được không vậy.
Đợt rồi mình có gặp một đơn vị đo mô dun đàn hồi và họ nói là biến dạng dư vượt quá 30%, vật liệu không còn làm việc trong miền đàn hồi mà làm việc ở miền đàn dẻo, mà mình đọc trong tiêu chuẩn thì không nói đến cách tính biến dạng dư.

Các bác cho mình hỏi cách tính biến dạng dư trong đo mô đun đàn hồi theo 22TCN 211-06 được không vậy.
Đợt rồi mình có gặp một đơn vị đo mô dun đàn hồi và họ nói là biến dạng dư vượt quá 30%, vật liệu không còn làm việc trong miền đàn hồi mà làm việc ở miền đàn dẻo, mà mình đọc trong tiêu chuẩn thì không nói đến cách tính biến dạng dư.


xin roi cho minh hoi : biến dạng dư vượt quá 30% la cac bac lay o dau ra vay

quynhanx3
21/12/09, 09:27 PM
Hi bác thuongso3 nêu ra vấn đề hay quá. Em cũng đi kiểm định nhiều nhưng em không hiểu khi họ lấy lực kiểm định đầu vào khi đo E như thế nào ấy nhỉ?( ý em muốn hỏi là lực gia tải bằng bao nhiêu và tại sao lại lấy như vậy?). Em có hỏi thí nghiệm viên thì họ cho những câu trả lời rát khác nhau, có người thì không trả lời được. Các bác giúp em với ạ

nbc
22/12/09, 07:10 AM
Hi bác thuongso3 nêu ra vấn đề hay quá. Em cũng đi kiểm định nhiều nhưng em không hiểu khi họ lấy lực kiểm định đầu vào khi đo E như thế nào ấy nhỉ?( ý em muốn hỏi là lực gia tải bằng bao nhiêu và tại sao lại lấy như vậy?). Em có hỏi thí nghiệm viên thì họ cho những câu trả lời rát khác nhau, có người thì không trả lời được. Các bác giúp em với ạ

Theo hiểu biết của nbc thì: để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất trong phòng thí nhiệm, áp lực của tải trọng nén lên mẫu bằng 20% cường độ chịu nén giới hạn của mẫu đất ấy. Tuy nhiên, trường hợp này là nén có nở hông tự do.

Với thí nghiệm bàn nén tại hiện trường, đất dưới bàn nén bị hạn chế nở hông. Thể thí nghiệm được cường độ chịu tải giới hạn, bước thứ nhất phải tiến hành gia tải trên bàn nén cho đến khi đất phía dưới bàn nén bị phá hoại.

Tìm được sức chịu tải ấy rồi, sẽ quyết định cấp tải trọng để thí nghiệm mô đun đàn hồi.

Với ví dụ của bạn Thuongso3 đã nêu, theo nbc có 2 khả năng:

1. Đất nền chưa được đầm nén kỹ, có biến dạng nhớt còn quá lớn --> cần tiếp tục đầm nén, hoặc gia tải chuẩn bị với thời gian dàn hơn để khử biến dạn này.

2. Áp lực thí nghiệm đã quá lớn so với 20% sức chịu tải của đất nền; cần thí nghiệm lại sức chịu tải để có áp lực thí nghiệm mô đun đàn hồi cho phù hợp.

Đây là những hiểu biết của cá nhân, mong được các đồng nghiệp và các bạn cùng tiếp tục bàn thảo.

quynhanx3
22/12/09, 02:22 PM
Theo quy trình 22TCN 211-06 thì tải trọng trục xe tiêu chuẩn là 10T, D=33cm, áp lực p= 6 daN/cm2 và Q=12T, D=36cm, áp lực p=0,6 daN/cm2. Suy ra tải trọng tác dụng lên 1 bánh xe là Q"=5T hoặc Q=6T. Do đó khi kiểm định có thể lấy lực gia tải tác dụng lên tấm ép là 5T hoặc 6T tùy theo bán kính tấm ép D.
Khi D#33 hoặc 36cm thì ta tính Q" theo công thức hướng dẫn trong 22TCN 251-98: p=Q/2Sh -> Q=p*2Sh->Q"=Q/2
Trong đó: p=0.6daN/cm2
Sh: diện tích tấm ép
Q: tải trọng trục xe
Q": tải trọng gia tải lên tấm ép
Đó là những hiểu biết của cá nhân quynhanx3 xin quý anh chị đồng nghiệp góp ý để quynhanx3 có thể hoàn thiện thêm

nbc
22/12/09, 04:30 PM
Theo quy trình 22TCN 211-06 thì tải trọng trục xe tiêu chuẩn là 10T, D=33cm, áp lực p= 6 daN/cm2 và Q=12T, D=36cm, áp lực p=0,6 daN/cm2. Suy ra tải trọng tác dụng lên 1 bánh xe là Q"=5T hoặc Q=6T. Do đó khi kiểm định có thể lấy lực gia tải tác dụng lên tấm ép là 5T hoặc 6T tùy theo bán kính tấm ép D.
Khi D#33 hoặc 36cm thì ta tính Q" theo công thức hướng dẫn trong 22TCN 251-98: p=Q/2Sh -> Q=p*2Sh->Q"=Q/2
Trong đó: p=0.6daN/cm2
Sh: diện tích tấm ép
Q: tải trọng trục xe
Q": tải trọng gia tải lên tấm ép
Đó là những hiểu biết của cá nhân quynhanx3 xin quý anh chị đồng nghiệp góp ý để quynhanx3 có thể hoàn thiện thêm

Ý quynhanx3 nói là lực gia tải lên bàn nén khi thí nghiệm?

Nếu vậy thì ta chỉ cần nhân áp lực (tính toán) với diện tích bàn nén --> ra lực --> tra bảng tiêu định kích (bảng hiệu chuẩn kích) để có số đọc trên đồng hồ do áp lực dầu gắn trên kích.

Một số loại kích hiện đại có số đọc chính là lực kích --> không cần tra bảng tiêu định.

quynhanx3
22/12/09, 08:13 PM
Ý quynhanx3 nói là lực gia tải lên bàn nén khi thí nghiệm?

Nếu vậy thì ta chỉ cần nhân áp lực (tính toán) với diện tích bàn nén --> ra lực --> tra bảng tiêu định kích (bảng hiệu chuẩn kích) để có số đọc trên đồng hồ do áp lực dầu gắn trên kích.

Một số loại kích hiện đại có số đọc chính là lực kích --> không cần tra bảng tiêu định.
Dạ đúng là em muốn nói về vấn đề đó ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ

viet_tung0110
04/01/10, 12:09 AM
xin cho biết tính mô đun đàn hồi theo thời gian như thế nào? bác nào biết chỉ dùm cai nha. thanks!

nbc
04/01/10, 06:31 AM
xin cho biết tính mô đun đàn hồi theo thời gian như thế nào? bác nào biết chỉ dùm cai nha. thanks!

Mô đun đàn hồi có 2 dạng: tĩnh và động.

Đo mô đun đàn hồi bằng bàn nén hoặc cần ben-ken-man hay các thiết bị đo kiểu tương tự là dạng đo độ lún đàn hồi của KCAD dưới tác dụng của tải trọng tĩnh, từ đó tính là mô đun đàn hồi tĩnh.

Khi xe chạy, tốc độ xe cao làm cho tốc độ tăng và dỡ tải cũng rất nhanh, thiết bị đo kiểu FWD hoặc HWD mô phỏng quá trình này bằng 1 xung lực và đo biến dạng của mặt đường rồi tính toán ra mô đun đàn hồi động.

Bạn có thể tham khảo 22TCN 335:2006 để biết thêm chi tiết về PP đo này.

1792810
19/03/10, 03:39 AM
Theo hiểu biết của nbc thì: để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đất trong phòng thí nhiệm, áp lực của tải trọng nén lên mẫu bằng 20% cường độ chịu nén giới hạn của mẫu đất ấy. Tuy nhiên, trường hợp này là nén có nở hông tự do.

Với thí nghiệm bàn nén tại hiện trường, đất dưới bàn nén bị hạn chế nở hông. Thể thí nghiệm được cường độ chịu tải giới hạn, bước thứ nhất phải tiến hành gia tải trên bàn nén cho đến khi đất phía dưới bàn nén bị phá hoại.

Tìm được sức chịu tải ấy rồi, sẽ quyết định cấp tải trọng để thí nghiệm mô đun đàn hồi.

Với ví dụ của bạn Thuongso3 đã nêu, theo nbc có 2 khả năng:

1. Đất nền chưa được đầm nén kỹ, có biến dạng nhớt còn quá lớn --> cần tiếp tục đầm nén, hoặc gia tải chuẩn bị với thời gian dàn hơn để khử biến dạn này.

2. Áp lực thí nghiệm đã quá lớn so với 20% sức chịu tải của đất nền; cần thí nghiệm lại sức chịu tải để có áp lực thí nghiệm mô đun đàn hồi cho phù hợp.

Đây là những hiểu biết của cá nhân, mong được các đồng nghiệp và các bạn cùng tiếp tục bàn thảo.

Chào anh nbc!

Theo định nghĩa modul đàn hồi của vật rắn là thương số của ứng suất σ và biến dạng đàn hồi ε tương ứng xuất hiện dưới tác dụng của ứng suất ấy. Biến dạng này sẽ biến mất, hình dạng hình học của vật rắn sẽ được phục hồi hoàn toàn sau chấm dứt tác động của ứng suất σ.

Như vậy, để xác định modul đàn hồi thì giá trị gia tải không phải lấy theo 20, 30%... giá trị ứng suất phá hoại mà phải lấy theo giá trị gia tải theo giá trị ứng suất mà sự tác dụng của nó gây lên biến dạng đàn hồi (biến mất hoàn toàn khi bỏ tác động).

Căn cứ vào thời gian gia tải để tính modul đàn hồi động và tĩnh. Thời gian tác động 0,1s ứng với thời gian tác động lực để tính toán giá trị modul đàn hồi động. Thời gian khi mà biến dạng không tăng ứng với thời gian dùng để tính toán modul đàn hồi tĩnh. Modul đàn hồi tĩnh bao h cũng nhỏ hơn modul đàn hồi động vì trong quá trình gia tải ngoài biến dạng tuyệt đối đàn hồi còn kèm thêm biến dạng nhớt phát triển theo thời gian. Nhưng cả 2 biến dạng này đều biến mất sau khi xả tải.

Khi gia tải vượt quá giới hạn dẻo sẽ xảy ra biến dạng từ biến. Biến dạng này ko phục hồi sau khi xả tải. Đây chính là biến dạng dư.

Rất mong được trao đổi nhiều hơn với anh nbc và các bạn về vấn đề này.

phamtuyen_tnco
14/05/10, 09:27 AM
xa tai - khong ta = const1
co tai - xa tai = const2
const1/const2<0.3

anhtuanx3c
23/06/11, 10:57 PM
Chào bạn thuongso3.

Theo hiểu biết của nbc thì dưới tác dụng của tải trọng, KCAĐ sẽ phát sinh biến dạng.

Biến dạng của kết cấu mặt đường gồm có:

- Biến dạng nhớt.

- Biến dạng đàn hồi.

- Biến dạng dẻo (dư).

Bạn có thể mô tả rõ quá trình và các thông số thí nghiệm đã được triển khai thì các thảo luận mới có thể sát với thực tiễn.

Ví dụ:

- Kết cấu áo đường thiết kế.

- Thí nghiệm Eo đất nền hay Ech trên móng hoặc mặt đường.

- Áp lực tính toán, lực kích gia tải.

- Số đọc của các thiên phân kế...
Em chào Thầy NBC. Thầy có thể nói rõ biến dạng nhớt là như thế nào không ạ???
Em không hiểu rõ bản chất biến dạng nhớt này là thế nào cả.

Thubay
30/11/12, 12:08 AM
Tính nhớt bạn có thể hiểu là tính phụ thuộc vào thời gian của tải tác dụng. Ví dụ dễ hiểu: bạn đặt một quả tạ lên vật liệu cần đo biến dạng và cứ để thế qua ngày qua tháng.
Nếu vật liệu là đàn hồi: Nó biến dạng lập tức, và độ biến dạng theo thời gian.
Nết là vật liệu có tính nhớt: Nó biến dạng và theo thời gian nó càng biến dạng hơn nữa. Tuy nhiên khi bạn bỏ tải ra thì biến dạng dần dần hồi phục.
Nếu là vật liệu dẻo: Biến dạng không sẽ không hồi phục hết khi bạn bỏ quả tạ ra.

thuongso3
18/11/16, 10:52 AM
xa tai - khong ta = const1
co tai - xa tai = const2
const1/const2<0.3

uh
bác này hiểu ý nè
Tại sao const1/const2<0.3 thì VL mới làm việc trong miền đàn hồi và tiêu chuẩn nào quy định hệ số này