PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cây, Lá và Giótuananh
26/06/08, 04:36 PM
Cây,Lá và Gió
Hãy biết trân trọng ngay khi còn có thể...

Lá đành rời cây theo gió mất rồi

Cây có biết lòng lá đau, đau lắm

Nhưng mòn mỏi trút dần nhựa sống…

Lòng lá đau, vàng vọt cả sắc xanh

Không còn lá chắc cây vẫn yên lành

Vì nhiều lắm những xanh non mơn mởn

Cây mê mải với ngọn mầm mới lớn

Lá biết mình là thừa thãi trên cây...

Chính vì thế khi gió xuân đưa đẩy

Đến chân thành ve vuốt nỗi tình đau

Lá biết mình phải sống lại từ đâu

Tự nảy mầm trong nắng xuân nồng ấm...


Lá đành rời cây theo gió mất rồi

Cây có biết lòng lá đau, đau lắm

Nhưng mòn mỏi trút dần nhựa sống…

Lòng lá đau, vàng vọt cả sắc xanh

Không còn lá chắc cây vẫn yên lành

Vì nhiều lắm những xanh non mơn mởn

Cây mê mải với ngọn mầm mới lớn

Lá biết mình là thừa thãi trên cây...

Chính vì thế khi gió xuân đưa đẩy

Đến chân thành ve vuốt nỗi tình đau

Lá biết mình phải sống lại từ đâu

Tự nảy mầm trong nắng xuân nồng ấm...

Cây, Lá và Gió
Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hăy yêu người đó trước đã.