PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [Handbook] Danh mục tra cứu tiêu chuẩnRuyubang_do
28/06/08, 08:58 AM
DANH MỤC TRA CỨU TIÊU CHUẨN

I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

1. 22TCN-13-79 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát
2. 22TCN-56-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường
3. 22TCN-57-84 Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá
4. 22TCN-58-84 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường
5. 22TCN-59-84 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi-măng
6. 22TCN-60-1984 Quy trình thí nghiệm bê-tông xi-măng
7. 22TCN-61-84 Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông
8. 22TCN-62-84 Quy trình thí nghiệm bê-tông nhựa
9. 22TCN-63-84 Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường
10. 22TCN-67-84 Quy trình thí nghiệm xác định nhanh độ ẩm của đất bằng phương pháp thể tích
11. 22TCN-68-84 Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê-tông bằng dụng cụ HPS
12. 22TCN-72-84 Quy trình thí nghiệm xác định mô-đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ
13. 22TCN-73-84 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
14. 22TCN-21-84 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ô tô
15. 22TCN-81-84 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường
16. TCVN4029-85 Xi-măng – yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
17. TCVN4030-85 Xi-măng – phương pháp xác định độ mịn của bột xi-măng
18. TCVN4031-85 Xi-măng – phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích
19. TCVN4032-85 Xi-măng – phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
20. TCVN1770-86 Cát xây dựng – yêu cầu kỹ thuật
21. TCVN1771-86 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – yêu cầu kỹ thuật
22. TCVN337-86 Cát xây dựng – phương pháp lấy mẫu
23. TCVN339-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định khối lượng riêng
24. TCVN340-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp
25. TCVN341-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định độ ẩm
26. TCVN342-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định thành phần hạt và mô-đun độ lớn
27. TCVN343-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng chung, bụi, bùn, sét
28. TCVN344-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng sét
29. TCVN345-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ
30. TCVN346-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng sunfat, sunfit
31. TCVN4195-86 Xi-măng – phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
32. TCVN4196-86 Xi-măng – phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
33. TCVN4197-86 Xi-măng – phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
34. TCVN4198-86 Đất xây dựng – các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
35. TCVN4199-86 Đất xây dựng – các phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng trong phòng thí nghiệm
36. TCVN4200-86 Đất xây dựng – các phương pháp xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông trong phòng thí nghiệm
37. TCVN4201-86 Đất xây dựng – các phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
38. TCVN4202-86 Đất xây dựng – các phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
39. TCVN4376-86 Cát xây dựng – phương pháp xác định hàm lượng mica
40. TCVN1772-87 Đá, sỏi trong xây dựng – phương pháp thử
41. TCVN4506-87 Nước cho bê-tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật
42. TCVN338-88 Cát xây dựng – phương pháp xác định thành phần khoáng vật
43. TCVN4787-89 Xi-măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
44. TCVN139-1991 Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
45. TCVN2683-91 Đất xây dựng – phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
46. TCVN2090-1993 Sơn – Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
47. TCVN2091-1993 Sơn – Phương pháp xác định độ mịn
48. TCVN2092-1993 Sơn – Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy
49. TCVN2093-1993 Sơn – Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo mảng
50. TCVN2094-1993 Sơn – Phương pháp gia công màng
51. TCVN2096-1993 Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô – Sơn
52. TCVN2101-1993 Phương pháp xác định độ bóng của màng – Sơn
53. TCVN2102-1993 Phương pháp xác định màu sắc – Sơn
54. 22TCN-217-1994 Gối cầu cao su cốt bản thép – Tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt
55. 22TCN-227-95 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (Bitum đặc) dùng cho đường bộ
56. 64TCN-92-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bêtông ximăng và bêtông nhựa đường – Yêu cầu kỹ thuật
57. 64TCN-93-95 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bêtông ximăng và bêtông nhựa đường – Phương pháp thử
58. TCVN231-96 Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ, sân bay và bến bãi
59. 22TCN-251-98 Quy trình thử nghiệm xác định mô-đun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo kẽm Benkelman
60. 22TCN-279-01 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm – Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc
61. 22TCN-283-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử
62. 22TCN-284-02 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử
63. 22TCN-300-02 Sơn phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên
64. 22TCN-282-02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo
65. 22TCN-285-02 Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Sơn tín hiệu giao thông lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu
66. 22TCN-301-02 Phương pháp thử mù muối – Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

II. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ

1. 22TCN-20-84 Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô
2. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 1
3. 22TCN-82-85 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình - Phần 2
4. 22TCN-171-87 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở
5. 22TCN-16-79 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thước dài 3m
6. 22TCN-207-92 Công trình bến cảng biển – tiêu chuẩn thiết kế
7. 20TCN-21-86 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
8. 22TCN-207-92 Công trình cảng biển – Tiêu chuẩn thiết kế
9. 22TCN-222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy – Tiêu chuẩn thiết kế
10. TCVN3972-84 Công tác trắc địa trong xây dựng
11. TCVN4253-86 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế
12. TCVN5729-1997 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế
13. 22TCN160-87 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
14. 22TCN219-94 Tiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sông
15. 22TCN242-98 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình giao thông
16. 22TCN244-98 Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường
17. TCVN4054-98 Yêu cầu thiết kế đường ôtô
18. 22TCN259-2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất CT
19. 22TCN260-2000 Quy trình khảo sát địa chất các công trình đường thuỷ
20. 22TCN262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu
21. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 1
22. 22TCN263-2000 Quy trình khảo sát đường ôtô - Phần 2
23. 22TCN268-2000 Quy trình nội dung tiến hành lập nội dung báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT
24. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 1
25. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 2
26. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 3
27. 22TCN-18-79 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn - Phần 4
28. 20TCN-104-83 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị
29. 22TCN-223-85 Áo đường cứng đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
30. TCVN4054-85 Đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
31. 22TCN-86-86 Quy trình thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ
32. TCVN4527-88 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
33. 22TCN-210-92 Đường giao thông nông thôn – tiêu chuẩn thiết kế
34. 22TCN-211-93 Quy trình thiết kế áo đường mềm
35. TCVN5729-1993 Đường ô tô cao tốc – tiêu chuẩn thiết kế
36. 22TCN-218-94 Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô
37. 22TCN-220-95 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
38. 22TCN-221-95 Công trình giao thông trong vùng có động đất – tiêu chuẩn thiết kế
39. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 1
40. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 2
41. 22TCN-274-01 Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm - Phần 3
42. 22TCN-276-01 Tiêu chuẩn thiết kế - Thành phần và quy trình chế tạo bên tông mác M60 – M80 từ xi-măng PC40 trở lên

III. THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1. 166-QĐ Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống
2. 22TCN-02-71 Phụ lục của quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT
3. 22TCN-06-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước
4. 22TCN-07-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối
5. 22TCN-09-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng
6. 22TCN-10-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương
7. 22TCN-11-77 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong
8. 22TCN-24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao
9. 22TCN-65-84 Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
10. 22TCN-24-84 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bulông cường độ cao
11. 22TCN-79-84 Quy trình thi công vật liệu xi măng lưới thép
12. TCVN4055-85 Tổ chức thi công
13. TCVN3994-85 Chống ăn mòn trong xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép phân loại môi trường xâm thực
14. 22TCN159-86 Lắp ghép cống tròn BTCT
15. TCVN4452-87 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – quy phạm thi công và nghiệm thu
16. 20TCN-69-87 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình bến khối xếp thông thường trong xây dựng cảng sông và cảng biển
17. TCVN4447-87 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu
18. TCVN4252-88 Quy trình thiết lập tổ chức xây dựng và thiết kế thi công
19. TCVN4528-88 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu
20. 22TCN-204-91 Bulông cường độ cao dùng cho kết cấu thép – yêu cầu kỹ thuật
21. TCVN4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu
22. 22TCN-235-97 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
23. 22TCN-236-97 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu
24. 22TCN243-98 Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô
25. 22TCN245-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
26. 22TCN246-98 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
27. 22TCN247-98 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tong dự ứng lực
28. 22TCN249-98 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
29. 22TCN248-98 Vải địa kỹ thuật trên nền đất yếu
30. 22TCN-253-98 Sơn cầu thép và kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu.
31. 22TCN-250-98 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít
32. 22TCN-252-98 Quy trình thi công và nghiệm thu – Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô
33. 22TCN-258-99 Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt.
34. 22TCN-257-2000 Cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
35. 22TCN-267-2000 Yêu cầu kỹ thuật – Bộ neo dự ứng lực T13, T15 và D13, D15
36. 22TCN-277-01 Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
37. 22TCN-278-01 Quy trình thí nghiệm – Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát
38. 22TCN-288-02 Dầm cầu thép và kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng
39. 22TCN-289-02 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu – Công trình bến cảng
40. 22TCN-304-03 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu – Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên
41. 3381/KHKT Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô


Danh mục thay thế

I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
31. TCVN4195-86 Xi-măng – phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
Thay thế : TCVN4195-95
32. TCVN4196-86 Xi-măng – phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
Thay thế : TCVN4196-95
33. TCVN4197-86 Xi-măng – phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
Thay thế : TCVN4197-95
43. TCVN4787-89 Xi-măng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
Thay thế : TCVN4195-01
II. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ
7. 20TCN-21-86 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế
Thay thế : TCXDVN 205-1998
17. TCVN4054-98 Yêu cầu thiết kế đường ôtô
Thay thế : TCVN4054-05
28. 20TCN-104-83 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường quảng trường đô thị
Thay thế : 20TCN104-07
29. 22TCN-223-85 Áo đường cứng đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
Thay thế : 22TCN-223-95
30. TCVN4054-85 Đường ô tô – tiêu chuẩn thiết kế
Thay thế : TCVN4054-05
34. 22TCN-211-93 Quy trình thiết kế áo đường mềm
Thay thế : 22TCN-211-06
35. TCVN5729-1993 Đường ô tô cao tốc – tiêu chuẩn thiết kế
Thay thế : TCVN5729-1997

knight_of_love
16/09/08, 10:37 AM
neu ma co cai link de down lun thi hay biet may!:d

ngocchieu2007
20/12/08, 09:36 PM
các bác cho em hỏi trong phần xét tính ổn định chảy dẻo của đất,trong công thức tính góc phi thì sicma z có tính cả phần tải trọng bản thân không vậy?

maiyeuem977
22/11/10, 07:53 PM
Bạn có tiêu chuẩn 22tcn-16-79 thì send giúp mình với, cảm ơn nhiều