PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thế giới chúng ta đang sống!!!Ruyubang_do
10/07/08, 03:10 PM
Thế giới chúng ta đang sống!!!

Bạn có bao giờ từng mơ thấy sự kiện nào đã xảy ra trong quá khứ. Bạn có tưởng tượng điều gì sẽ diễn ra trong 10 năm tới. Con người chúng ta đang làm gì và sẽ thay đổi như thế nào?.....


http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_1.jpg

Giá trị của xã hội từ quá khứ và thực tại cũng tương lai luôn luôn thay đổi. Con người cũng luôn luôn thay đổi. Thế giới luôn vận động.


http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_2.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_3.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_4.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_5.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_6.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_7.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_8.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_9.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_10.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_11.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_12.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_13.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_14.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_15.jpg
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/072008/7c/thegioi_16.jpg
(ST)
:M_nhoc2_21: :M38: