PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bí quết tránh Stresstuananh
13/07/08, 10:46 AM
Bí quết tránh Stress
1.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8452_002.bmp
2.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8453_003.bmp
3.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8454_03.bmp
4.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8455_04.bmp
5.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8456_05.bmp
6.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8457_06.bmp
7.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8459_07.bmp
8.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8460_08.bmp
9.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8461_09.bmp
10.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8462_10.bmp
11.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8463_11.bmp
12.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8464_12.bmp
13.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8465_13.bmp
14.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8467_14.bmp
15.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8466_15.bmp
16.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8468_16.bmp
17.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8469_17.bmp
18.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8470_18.bmp
19.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8471_19.bmp
20.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8472_20.bmp
21.
http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i8473_21.bmp

hercule0584
18/07/08, 05:52 PM
Đơn giản : Nghe Rock và nghe rock.
Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ liên tục với rock, bắt đầu bằng slow Rock, sau đó rock Opera, Medium Rock, Metal Rock và kết thúc bằng Hard Rock.
Bạn có thể "tự xử" tại nhà hoặc xuống Hải Quỳnh caffe Rock. Mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm và cân bằng trở lại.