PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tin học văn phòng - Kỳ 1phnam
20/05/07, 12:25 AM
Sử dụng Wordpad
Cách lưu và tính số từ, chèn hình trong văn bản.

Hỏi:
Tôi muốn viết chương trình soạn thảo văn bản (tương tự như Wordpad) nhưng chưa biết cách giải quyết một số vấn đề sau:
- làm thế nào để khi lưu một văn bản vào ổ cứng, văn bản đó sẽ có một icon riêng của chương trình và có đuôi do mình tự đặt (ví dụ: MSWord có icon là W và đuôi là *.doc, còn Excel thì có icon là E và đuôi là *.xls).
- làm sao để tính số từ, số hàng trong văn bản.
- làm sao để chèn hình vào văn bản.

Đáp:
Viết ứng dụng soạn thảo văn bản, cho dù rất cơ bản như WordPad của Windows, là công việc khá lớn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kiến thức chuyên ngành tin học (thí dụ như cấu trúc dữ liệu và lập trình). Bạn cần phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho các thành phần dữ liệu cấu thành 1 file văn bản: toàn bộ văn bản, đoạn văn, từ, ký tự, hình ảnh... Bạn cần phải biết các giải thuật xử lý trên từng thành phần dữ liệu như trên 1 đoạn văn, phải biết giải thuật chèn chuỗi mới vào, bớt chuỗi con có sẵn ra, đếm số từ, đếm số ký tự, tìm kiếm chuỗi con... Bạn có thể tìm đọc toàn bộ source code của trình WordPad trong CD MSDN của Microsoft để biết Microsoft đã định nghĩa các cấu trúc dữ liệu như thế nào và đã dùng giải thuật gì để xử lý các tác vụ liên quan đến soạn thảo văn bản.

phnam
20/05/07, 12:26 AM
Tạo dòng dấu chấm (……………) nhanh - Tabs

Hỏi:
Khi sử dụng Word tôi muốn tạo nhanh dòng dấu chấm (....) nhanh mà chưa biết cách. Tôi phải làm thế nào?

1. Vào Format\Tabs…

http://www.quantrimang.com/photos/Image/082006/24/tabs1.gif
2. Xuất hiện hộp thoại Tabs


http://www.quantrimang.com/photos/Image/082006/24/tabs2.gif

Tab stop position: Độ dài tính từ đầu dòng của tab đến vị trí điểm cuối dòng.
Default tab stops: Chế độ mặc định của tab (thường là 1,27cm)
Alignment: Căn lề dòng tab.
Left: Lề trái
Center: Giữa dòng
Right: Lề phải.
Leader: Lựa chọn kiểu đường tab (………, ____, ---)
Nút Set: Thiết lập

3. Kích vào nút OK để hoàn thành việc tạo tabs
Trong cùng 1 dòng có thể tạo được nhiều tab khác nhau.
Nếu muốn bỏ đường Tab:
1. Tại hộp thoại Tabs, chọn loại đường tab ở Tab stop position
2. Chọn nút Clear: Xóa 1 tab đã chọn
3. Chọn nút Clear All: Xóa toàn bộ các đường tab.
4. Chọn nút OK để hoàn thành.

Theo quantrimang.com

phnam
20/05/07, 12:27 AM
Thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông dụng
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/shortcutkey.jpg
Hỏi: Nhờ anh/chị chỉ giúp em thao tác nhanh trong văn bản với các phím tắt thông dụng. Cảm ơn!

TT|Phím tắt|Tác dụng
1|Ctrl+1|Giãn dòng đơn (1)2|Ctrl+2|Giãn dòng đôi (2)
3|Ctrl+5|Giãn dòng 1,54|Ctrl+0 (zero)|Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
5|Ctrl+L|Căn dòng trái
6|Ctrl+R|Căn dòng phải
7|Ctrl+E|Căn dòng giữa
8|Ctrl+J|Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề
9|Ctrl+N|Tạo file mới
10|Ctrl+O|Mở file đã có
11|Ctrl+S|Lưu nội dung file
12|Ctrl+O|In ấn file
13|F12|Lưu tài liệu với tên khác
14|F7|Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
15|Ctrl+X|Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
16|Ctrl+C|Sao chép đoạn nội dung đã chọn
17|Ctrl+V|Dán tài liệu
18|Ctrl+Z|Bỏ qua lệnh vừa làm
19|Ctrl+Y|Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
20|Ctrl+Shift+S|Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
21|Ctrl+Shift+F|Thay đổi phông chữ
22|Ctrl+Shift+P|Thay đổi cỡ chữ
23|Ctrl+D|Mở hộp thoại định dạng font chữ
24|Ctrl+B|Bật/tắt chữ đậm
25|Ctrl+I|Bật/tắt chữ nghiêng
26|Ctrl+U|Bật/tắt chữ gạch chân đơn
27|Ctrl+M|Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
28|Ctrl+Shift+M|Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
29|Ctrl+T|Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
30|Ctrl+Shift+T|Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
31|Ctrl+A|Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file
32|Ctrl+F|Tìm kiếm ký tự
33|Ctrl+G (hoặc F5)|Nhảy đến trang số
34|Ctrl+H|Tìm kiếm và thay thế ký tự
35|Ctrl+K|Tạo liên kết (link)
36|Ctrl+]|Tăng 1 cỡ chữ
37|Ctrl+[|Giảm 1 cỡ chữ
38|Ctrl+W|Đóng file
39|Ctrl+Q|Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)
40|Ctrl+Shift+>|Tăng 2 cỡ chữ
41|Ctrl+Shift+<|Giảm 2 cỡ chữ
42|Ctrl+F2|Xem hình ảnh nội dung file trước khi in
43|Alt+Shift+S|Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window
44|Ctrl+¿ (enter)|Ngắt trang
45|Ctrl+Home|Về đầu file
46|Ctrl+End|Về cuối file
47|Alt+Tab|Chuyển đổi cửa sổ làm việc
48|Start+D|Chuyển ra màn hình Desktop
49|Start+E|Mở cửa sổ Internet Explore, My computer
50|Ctrl+Alt+O|Cửa sổ MS word ở dạng Outline
51|Ctrl+Alt+N|Cửa sổ MS word ở dạng Normal
52|Ctrl+Alt+P|Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout
53|Ctrl+Alt+L|Đánh số và ký tự tự động
54|Ctrl+Alt+F|Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
55|Ctrl+Alt+D|Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
56|Ctrl+Alt+M|Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất hiện chú thích
57|F4|Lặp lại lệnh vừa làm
58|Ctrl+Alt+1|Tạo heading 1
59|Ctrl+Alt+2|Tạo heading 2
60|Ctrl+Alt+3|Tạo heading 3
61|Alt+F8|Mở hộp thoại Macro
62|Ctrl+Shift++|Bật/Tắt đánh chỉ số trên (x2)
63|Ctrl++|Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2)
64|Ctrl+Space (dấu cách)|Trở về định dạng font chữ mặc định
65|Esc|Bỏ qua các hộp thoại
66|Ctrl+Shift+A|Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)
67|Alt+F10|Phóng to màn hình (Zoom)
68|Alt+F5|Thu nhỏ màn hình
69|Alt+Print Screen|Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình
70|Print Screen|Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị

Ngoài ra để sử dụng thanh Menu bạn có thể kết hợp phím Alt+ký tự gạch chân cũng sẽ xử lý văn bản cũng rất nhanh chóng, hiệu quả không kém gì tổ hợp phím tắt ở trên

Hy vọng rằng với bảng phím tắt này, bạn sẽ thao tác nhanh hơn đối với văn bản mà không gặp phải khó khăn gì!

phnam
20/05/07, 12:38 AM
Header và footer trong mỗi section

Hỏi:
Trong một tài liệu mình chỉ muốn tạo header và footer cho những trang theo ý mình, chớ không phải cho toàn bộ tài liệu. Cảm ơn.

Đáp:
Bạn có thể chia các văn bản dài ra thành nhiều phần (section) và đặt Header và Footer riêng cho từng phần. Có nghĩa là có thể đánh lại số trang từ đầu mỗi phần.
Nếu đọc Help, sẽ thấy Microsoft có hướng dẫn tạo một văn bản Master Document. Mỗi phần phải đánh thành văn bản riêng để “nhét” vào văn bản Master. Điều này thật khó chịu, nếu như chúng ta có văn bản không dài lắm. Có một mẹo nhỏ để thực hiện, là ngắt các phần ra, rồi tiến hành điều chỉnh từng phần.
Để đơn giản, bạn hãy đánh tất cả các phần chung vào một văn bản. Đặt trỏ thanh (trỏ của bàn phím) tại vị trí cần ngắt phần, chọn trình đơn Insert Break. Hãy chọn Next page ở mục Section break types. Như vậy bạn đã thực hiện chèn không phải dấu ngắt trang mà là dấu ngắt phần.

Từ đây ta nhìn xuống thanh trạng thái sẽ thấy dòng tương tự như sau:
Nghĩa là bạn đã có 2 phần: section 1 và section 2. Bạn có thể thực hiện lặp lại các bước trên để tạo thêm các phần mới.
Chọn View/Header and Footer để điền nội dung đầu và chân trang in. Tắt bỏ nút Same as Previous để nội dung đầu và chân trang in của section hiện tại khác với các section trước đó.
Việc điền nội dung đầu và chân trang in thì quá đơn giản. Tôi muốn bổ sung thêm cho bạn một số chức năng khác thông qua các trường của Word. Nhấn Ctrl+F9 để hiện ra dấu {|} màu xám để gõ trường Word.
- Muốn chèn số Section, nhập {SECTION}
- Muốn chèn tổng số trang của một Section, nhập {SECTIONPAGES}
- Số trang của section hiện tại có thể đánh tiếp tục theo số của section trước đó. Hoặc có thể đánh lại bắt đầu từ số khác bằng cách chọn Format Pages Number. Ở đây có 2 lựa chọn:
- Chọn Continue From Previous Section: đánh số trang tiếp theo phần trước.
- Chọn StartAt: Để đánh số trang không kế thừa phần trước đó và bắt đầu từ giá trị mà bạn chọn.
- Muốn chèn số trang của toàn văn bản: chọn nút Number of Pages hoặc nhập vào {NUMPAGES}
- Bạn có thể chèn số trang hiện tại bằng chọn nút Page trên thanh công cụ, hoặc nhập vào {PAGE}
- Do các giá trị trường Word trả về kiểu số nên bạn có thể cộng, trừ, nhân, chia chúng. Ví dụ như trường dưới đây sẽ thực hiện phép tính lấy tổng số trang cộng 4 và trừ số của trang hiện tại

phnam
20/05/07, 12:40 AM
In từ trang lớn đến trang nhỏ

Hỏi: Làm ơn chỉ giúp tôi cách in từ trang lớn nhất đến trang nhỏ nhất trong Mocrosoft Word.

Đáp: Mặc định Microsoft Word và nhiều ứng dụng khác in theo thứ tự từ trang đầu đến trang cuối. Nếu muốn in theo thứ tự ngược lại thì bạn thực hiện như sau:
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P để hiển thị cửa sổ Print
- Nhấn nút Options... (góc trái bên dưới cùng của cửa sổ Print), chọn "Reverse print order", rồi nhấn OK.
Ngoài ra, bạn có thể nhập trực tiếp số trang in trong khung "Pages", nhập theo thứ tự ngược lại. Chẳng hạn tài liệu có 100 trang, bạn sẽ nhập trong khung "Pages" là "100-1".

Theo TGVT

phnam
20/05/07, 12:41 AM
Xuất hiện dòng kẻ đỏ dưới chữ khi dùng Word

Hỏi: Mỗi khi gõ chữ trong Microsoft Word thì ở dưới mỗi chữ đều xuất hiện dòng kẻ màu đỏ, mặc dù tôi đã không chọn Undenline. Nhưng khi in ra thì những hàng màu đỏ không thấy xuất hiện. Làm sao xóa những dòng gạch màu đỏ này. Xin cảm ơn!

Đáp: Microsoft Word có tính năng kiểm tra lỗi chính tả mỗi khi người dùng gõ chữ vào, nhưng lại kiểm tra theo từ điển tiếng Anh (mặc định), cho nên bạn sẽ thấy hầu hết các chữ tiếng Việt sẽ bị gạch dưới. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách
- Nhấn Tools.Options…
- Chọn thẻ Spelling & Grammar
- Loại bỏ (deselect) “Check spelling as you type” và “Check grammar as you type”, rồi nhấn OK.

Xuất hiện dòng kẻ đỏ dưới chữ khi dùng Word

Hỏi: Mỗi khi gõ chữ trong Microsoft Word thì ở dưới mỗi chữ đều xuất hiện dòng kẻ màu đỏ, mặc dù tôi đã không chọn Undenline. Nhưng khi in ra thì những hàng màu đỏ không thấy xuất hiện. Làm sao xóa những dòng gạch màu đỏ này. Xin cảm ơn!

Đáp: Microsoft Word có tính năng kiểm tra lỗi chính tả mỗi khi người dùng gõ chữ vào, nhưng lại kiểm tra theo từ điển tiếng Anh (mặc định), cho nên bạn sẽ thấy hầu hết các chữ tiếng Việt sẽ bị gạch dưới. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách
- Nhấn Tools.Options…
- Chọn thẻ Spelling & Grammar
- Loại bỏ (deselect) “Check spelling as you type” và “Check grammar as you type”, rồi nhấn OK.

phnam
20/05/07, 12:44 AM
Đánh số trang theo chương mục

Tài liệu Word được soạn thành nhiều chương, mỗi chương có nhiều đề mục nhỏ. Khi in thành sách tôi muốn in thêm 1 index đánh số trang theo chương mục để dễ tra cứu. Có cách nào để tự động cập nhật số trang của từng mục vào Index hay không?Bạn có thể dùng menu Insert.Index and tables để tạo bảng mục lục cho tài liệu Word. Ở chế độ default, chức năng tạo bảng mục lục của Word dựa trên khái niệm Style. Style là 1 tập các lệnh format hình thức cho 1 đoạn văn (paragraph) có 1 tên gợi nhớ để tham khảo. Thường chức năng tạo bảng mục lục sẽ dùng các đoạn văn có style với tên chuẩn là “Heading i” để xây dựng bảng mục lục, do đó để tạo mục lục tự động được dễ dàng, bạn nên dùng các style chuẩn này để format cho các mục (theo từng cấp) trong văn bản trước khi tạo bảng mục lục. Trong trường hợp bạn đã dùng các style riêng của mình để format văn bản, bạn có thể vào menu Insert.Index and tables.Options rồi chỉ định lại style nào sẽ được dùng trong bản mục lục và ở cấp nào (cấp 1 là lớn nhất,...).

Lưu ý rằng mỗi khi có sự hiệu chỉnh nội dung trong tài liệu làm các mục bị chuyển trang, bạn cần phải thực hiện lại qui trình tạo bảng mục lục chứ Word không tự động cập nhập bảng mục lục. Qui trình tạo bảng mục lục: đưa cursor về vị trí chứa bảng mục lục, chọn menu Insert.Index and tables, chọn trang “Table of Contents” rồi nhấn OK.


Theo pcworld.com.vn

phnam
20/05/07, 12:47 AM
4 thủ thuật cho người mới làm quen với Word

1. Làm con trỏ chuột quay về vị trí cũ:
Những ai đã từng phải thao tác với file văn bản có hàng chục trang hẳn đã thấm thía “nỗi đau” khi phải dò tìm sửa chữa ở những trang khác nhau.Ví dụ: Bạn đang sửa chữa một câu ở trang 17 thì đột nhiên muốn xem lại vài dòng ở trang 1. Quay lại trang 1 chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau đó để tiếp tục công việc ở trang 17 thì phải làm sao đây? Thật ra, bạn chỉ cần nhấn Shift + F5 là con trỏ chuột sẽ tự động nhảy về đúng vị trí cũ mà bạn đang thao tác lúc nãy. Đặc biệt, sau khi lưu và đóng file thì ở lần mở sau, con trỏ chuột sẽ vẫn nằm ở trang đầu.

2. Loại bỏ chức năng Drawing Canvas

Hình 1Nếu đang sử dụng những phiên bản Word mới, hẳn bạn đã từng nếm trải sự bực bội khi cần chèn hình vẽ vì chức năng Drawing Canvas mặc định. Bạn phải vẽ hình, rồi kéo nó ra khỏi canvas để bước tiếp theo có thể xóa canvas đi mà không ảnh hưởng đến hình vẽ. Thật phí thời gian! Thủ thuật sau sẽ giúp bạn loại bỏ sự phiền phức này. Bạn hãy vào Tools > Options > General, xóa dấu kiểm trước tùy chọn Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes rồi nhấn OK.

3. Di chuyển text
Ngoài việc giúp bạn đổi tên file, phím F2 còn có một công dụng khác mà ít ai ngờ tới là giúp bạn di chuyển nhanh text trong Word. Bạn hãy chọn đoạn text cần di chuyển, nhấn F2, dùng phím mũi tên để di chuyển đến vị trí mới rồi nhấn Enter. A lê hấp, đoạn văn đó đã “đi đến nơi về đến chốn” rồi! Để thoát khỏi chức năng này, bạn chỉ cần nhấn Esc.

4. Tìm và thay thế những ký tự đặc biệt

Hình 2Chức năng Find and Replace của MS Word đã quá quen thuộc rồi nhưng chắc hẳn bạn chỉ mới tận dụng nó để tìm kiếm chữ thông thường. Vẫn còn một khả năng còn ẩn giấu, đó là tìm kiếm những ký tự không hiển thị khi in như khoảng cách giữa các chữ hay các đoạn. Bạn hãy mở cửa sổ Find and Replace bằng cách vào Edit > Find hoặc Replace. Sau đó nhấp chuột vào nút More > Special. Các ký tự đặc biệt đã được liệt kê đầy đủ ở đây nên bạn chỉ cần chọn cái cần tìm hoặc thay thế là xong.

Theo 24h.com.vn

phnam
20/05/07, 12:49 AM
Thay đổi biểu tượng của nút nhấn trên thanh công cụ
http://www.3c.com.vn/Uploaded/nhungvtd/Change_button1.gif

MS Word: Giao diện tương tác của Microsoft Word đã đạt chuẩn GUI với hệ thống các nút nhấn có biểu tượng giúp bạn dễ dàng liên tưởng đến chức năng tương ứng. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi biểu tượng mặc định của những chiếc nút nhấn này bằng những biểu tượng khác đẹp hơn mà bạn thích thú, bài viết sẽ hướng dẫn bạn.

1. Vào Tools / Customize… (Hoặc click chuột phải lên biểu tượng nút nhấn trên thanh công cụ và chọn Customize…)
2. Xuất hiện hộp thoại Customize / chọn thẻ Commands

http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/112006/13/Change_button2.gif

Click vào nút Rearrange Command…

3. Xuất hiện hộp thoại Rearrange Commands


http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/112006/13/Change_button3.gif

- Menu Bar: Chọn tên menu thuộc thanh công cụ
- Toolbar: Chọn thanh công cụ khác
- Controls: Chọn nút nhấn muốn thay đổi biểu tượng (Ví dụ ở đây chọn thay đổi biểu tượng của nút nhấn Columns – chia cột báo, thuộc menu Format).
- Add: Thêm mới công cụ
- Delete: Xóa công cụ
- Move Up/Move Down: Di chuyển công cụ lên / xuống trong menu.
- Modify Selection: Lựa chọn một số sửa chữa khác. Bạn hãy chọn nút này. 4. Click vàu nút Modify Selection:
http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/112006/13/Change_button4.gif
- Reset: Hủy bỏ tất cả những thay đổi, trở về định dạng mặc định của MS Word.
- Delete: Xóa công cụ
- Name: Thay đổi tên của công cụ
- Copy Button Image: Sao chép ảnh nút nhấn
- Paste Button Image: Dán ảnh nút nhấn
- Reset Button Image: Hủy bỏ tất cả những thay đổi về ảnh của nút nhấn.
- Edit Button Image…: Chỉnh sửa hình ảnh của nút nhấn
- Change Button Image: Bạn hãy chọn ảnh sẽ làm biểu tượng thay thế cho biểu tượng của nút nhấn đang hiện hành.
- Default Style: Hiển thị kiểu định dạng mặc định
- Text Only (Always): Chỉ hiển thị chữ công cụ (ở mọi nơi)
- Text Only (in Menus): Chỉ hiển thị chữ công cụ (trong menu)
- Image and Text: Hiển thị cả ảnh và chữ
- Begin a Group: Hiển thị ở vị trí đầu tiên của nhóm dưới.
- Assign Hyperlink: Đặt liên kết cho công cụ. 5. Kết quả sẽ hiển thị ngay trên thanh công cụ: Biểu tượng của nút công cụ Columns đã được thay đổi
http://www.quantrimang.com.vn/photos/Image/112006/13/Change_button5.gif


Theo Quản Trị Mạng

phnam
20/05/07, 01:01 AM
$$phnam : nên viết thành 1 cuốn sách. rồi up lên. ...chứ kiểu này hơi bị rời rạc đó....Viết như một cuốn giáo trình chằng hạn..
...............
Mình sưu tập rất nhiều, chừ tập hợp từng nhóm lại mệt lắm. Mình nghĩ post như thế này mọi người đọc và thực hành tại chỗ luôn.