PDA

View Full Version : Kinh nghiệmluong97x3b
28/07/08, 08:41 PM
- Theo mình đa số các sinh viên khi đi thực tập tốt nghiệp thường chọn các Công ty vấn thiết kế để thực tập nên khi kết thúc đợt thực tập (Khoảng 6 tuần) thì các bạn phải hoàn thành được một bộ hồ sơ giả định (Lập dự án đầu tư xây dựng công trình chẳng hạn). Công việc của nhóm các bạn là phải khảo sát, thiết kế cơ sở, lập dự toán (Khái toán) công trình một công trình mà bạn tự chọn, ví dụ: các bạn có thể chọn tuyến đường ngay trước Công ty mà bạn đang thực tập chẳng hạn. Có như vậy khi ra trường các bạn mới tự tin đi xin việc và công ty tuyển dụng bạn sẽ sớm kết thúc thời gian thử việc đối với bạn.
Chúc các bạn thành công!