PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thông báo giá vật liệu xây dựng - Cập nhật thường xuyênmaiyeu2307
25/06/08, 01:41 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 19/6/2008):

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


(Kích vào đây để tải về) (http://www.baoxaydung.com.vn/post/vlhh_19.6.08.doc)

maiyeu2307
26/06/08, 12:21 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 26/6/2008)

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

(Kích vào đây để tải về) (http://www.baoxaydung.com.vn/post/vlhh_26.6.08.doc)

maiyeu2307
04/07/08, 07:07 AM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 3/7/2008)Cập nhật: 7/3/2008 10:10:00 AM

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


(Kích vào đây để tải về) (http://www.baoxaydung.com.vn/post/vlhh_3.7.08.doc)

báo xây dựng

maiyeu2307
08/07/08, 08:17 AM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 6/7/2008)

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

(Kích vào đây để tải về) (http://www.baoxaydung.com.vn/post/vlhh_6.7.08.doc)

maiyeu2307
18/07/08, 04:12 PM
Thông tin giá VLXD ngày 16/7/2008Cập nhật: 7/16/2008 5:48:30 AM


I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

(Kích vào đây để tải về) (http://www.baoxaydung.com.vn/post/vlhh_16.7.08.doc)

maiyeu2307
29/07/08, 07:58 PM
Thông tin giá VLXD ngày 27/7/2008I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


(Kích vào đây để tải về) (http://baoxaydung.com.vn/post/vlhh_27.7.08.doc)


(theo baoxaydung)

maiyeu2307
08/08/08, 05:41 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 8/8/2008)


I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng(theo Baoxaydung)

maiyeu2307
11/08/08, 11:28 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 11 tháng 08 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 11 tháng 08 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

maiyeu2307
13/08/08, 12:32 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 13/8/2008)

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

maiyeu2307
19/08/08, 02:04 PM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (18//08/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày cập nhật 19/08/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

maiyeu2307
21/08/08, 05:26 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 21 tháng 08 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 21 tháng 08 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.Viện Kinh tế Xây dựng

21/08/2008

maiyeu2307
25/08/08, 10:40 PM
Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 1774/CBLS-STC-SXD


15/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 1774.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/15502200808151116000/attachments/3633_So%201774.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Nghệ An
Số 1426/LS-XD-TC


15/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 1426.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15501200808151114000/attachments/3632_So%201426.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Cần Thơ
Số 06/SXD-KTXD


11/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 06.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15390200808111627000/attachments/3598_So%2006.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Liên sở TCXD tỉnh Bắc Giang
Số 06/CBGVLXD-LS


11/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 06.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15388200808111624000/attachments/3597_So%2006.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Bắc Kạn
Số 370/SXD-CBG

11/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 370.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15378200808111425000/attachments/3594_So%20370.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Liên sở TCXD tỉnh Đồng Tháp
Số 276/CB-LS

11/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 276.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15377200808111421000/attachments/3593_So%20276.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Đăk lăk
Số 737/SXD-CV

05/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 737.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15236200808050944000/attachments/3545_So%20737.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Đăk lăk
Số 736/SXD-CV

05/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 736.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15235200808050942000/attachments/3544_So%20736.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Liên sở TCXD tỉnh Bạc Liêu
Số 34/CBLS-XD-TC


01/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 34.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15211200808011106000/attachments/3535_So%2034.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Sở Xây dựng Tỉnh Điện Biên
Số 559/CB-SXD


01/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 559.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15196200808010840000/attachments/3529_So%20559.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Liên sở TCXD tỉnh Điện Biên
Số 140/CBGVLXD/TC-XD


01/08/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 140.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15195200808010833000/attachments/3528_So%20140.pdf)Giá VLXD tháng 07/2008 - Liên sở TCXD tỉnh Bình Định
Số 1401/CB-TC-XD

28/07/2008
http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif (http://www.moc.gov.vn/images/layout/attach.gif) Các tệp đính kèm
So 1401.pdf (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/15121200807280838000/attachments/3506_So%201401.pdf)


(nguồn bộ xây dựng)

maiyeu2307
27/08/08, 11:14 PM
Tên báo giá: Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (27/08/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng 27/08/2008

maiyeu2307
28/08/08, 07:44 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 28 tháng 08 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 28 tháng 08 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.Viện Kinh tế Xây dựng


28/08/2008

maiyeu2307
09/09/08, 01:09 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (ngày 8/9/2008)


I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Gia VLXD ngay 8-9.doc (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/General_News/15968200809081420080/attachments/3766_Gia%20VLXD%20ngay%208-9.doc)

maiyeu2307
13/09/08, 07:05 AM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 12 tháng 09 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 12 tháng 09 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.


Viện Kinh tế Xây dựng
12/09/2008
(theo moc.gov.vn)

maiyeu2307
16/09/08, 05:36 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 16 tháng 09 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 16 tháng 09 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.Viện Kinh tế Xây dựng


16/09/2008


(theo moc.gov.vn)

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

maiyeu2307
24/09/08, 10:06 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 24 tháng 09 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 24 tháng 09 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.


Viện Kinh tế Xây dựng

24/09/2008

maiyeu2307
26/09/08, 10:51 AM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 09 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 25 tháng 09 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.


Viện Kinh tế Xây dựng

25/09/2008

maiyeu2307
30/09/08, 09:31 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 30 tháng 09 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 30 tháng 09 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.Viện Kinh tế Xây dựng


30/09/2008

pass nếu có: cauduongbkdn.com

hoang dao
03/10/08, 04:35 PM
thanhk bác nhiều nha. tui đang cần cái này lắm mà dạo mấy ngày chưa ra

pass không vô được bác ạ. thế này thì bác cho bọn tui cũng chiu

sorry: pass là cauduongbkdn.com

maiyeu2307
07/10/08, 10:01 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 07 tháng 10 năm 2008
Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 07 tháng 10 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Viện Kinh tế Xây dựng


07/10/2008

1102
08/10/08, 08:29 AM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 07 tháng 10 năm 2008


Cảm ơn bạn về những đóng góp- But cho mình xin góp ý chút - là Bảng thông báo của những Tỉnh, TP nào thì bạn liệt kê ra luôn, để dễ tìm- Hơn nữa là ở những trang đầu, mình chỉ thấy có mấy Tỉnh, TP đó thôi, ko cập nhật thêm.
Chúc bạn vui!

maiyeu2307
08/10/08, 12:42 PM
Tên báo giá: Thông tin giá VLXD tại Lâm Đồng (tháng 09/2008) theo số Số 819/CBLS-XD-TC ngày 15 tháng 09 năm 2008
Nơi công bố: Sở xây dựng Lâm Đồng
Ngày áp dụng 15/09/2008

Ngày cập nhật 25/09/2008 Tên báo giá: Thông tin giá VLXD tại Điện Biên (tháng 09/2008) theo Số 199CBGVLXDTCXD ngày 15 tháng 9 năm 2008
Nơi công bố: Sở xây dựng Điện Biên
Ngày áp dụng 15/09/2008

Tên báo giá: Thông tin giá VLXD tại An Giang (Tháng10/2008) số 199 CBLSTCXD ngày 3 tháng 10 năm 2008
Nơi công bố: Sở xây dựng An Giang
Ngày áp dụng 03/10/2008

Tên báo giá: Thông tin giá VLXD tại Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng 09/2008) theo số Số 2301/CBLS-STC-SXD ngày 06 tháng 10 năm 2008
Nơi công bố: Sở xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày áp dụng 06/10/2008

Nguồn cung cấp Theo : giaxaydung.vn

maiyeu2307
11/10/08, 12:26 PM
I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Viện Kinh tế Xây dựng


10/10/2008

cuongphong
12/10/08, 07:52 AM
Thank BẠn RẤt NhiỀu. MÌnh Đang RẤt CẦn BÁo GiÁ CỦa BÌng DƯƠng. BẠn CÓ ThỂ Cho MÌnh KhÔng? RẤt CÁm Ơn.

maiyeu2307
12/10/08, 08:00 AM
Tên báo giá: Thông tin giá VLXD tại Bình Dương (tháng 06/2008) theo 1141/CB-TC-XD
Nơi công bố: Sở xây dựng Bình Dương
Ngày áp dụng 01/06/2008
Ngày cập nhật 17/08/2008

danghoangan01
23/10/08, 03:59 PM
các anh ơi Em có ý kiến:
sao đơn giá của các tỉnh không đầy đủ vậy

nguyenphuhuong
28/10/08, 10:23 AM
Anh oi anh co tập đơn giá 8209, 8210 của tỉnh Nghệ An không cho em với, em thấy trong các thông báo, phụ lục 1 đều so sánh chênh lệch với đơn giá gốc 8209 và 8210. Nên em không dùng được, nếu anh có phai thì gửi cho em theo địa chỉ phuhuong.nguyen@gmail.com với anh đang rất cần!

nguyenductinh
08/11/08, 10:59 AM
Cám ơn anh em nhé tôi đang rất cần những tài liệu vừa rồi!

maiyeu2307
08/11/08, 12:55 PM
I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


(nguồn http://www.ibuild.vn)

tuananh
14/11/08, 08:43 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (12//11/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:12/11/2008
Ngày cập nhật 13/11/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng
(nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn/))

tuananh
19/11/08, 07:25 AM
Tên báo giá:Tổng hợp báo giá thép xây dựng (giá tại Đà Nẵng)
Từ doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG (http://www.ibuild.vn/ttncc/BGDN/13228.ibuild)
Ngày cập nhật: 18/11/2008
Lĩnh vực: Sắt & Thép xây dựng


(nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn/))

tuananh
21/11/08, 07:37 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (18/11/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng: 18/11/2008
Ngày cập nhật: 20/11/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Dowload (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11432_BGVLXD181.11.2008.rar]Dowload)


(nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn))

tuananh
01/12/08, 07:42 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (28/11/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng: 28/11/2008
Ngày cập nhật: 30/11/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

DOWNLOAD (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11563_GiaVLXD28112008.rar]DOWNLOAD)


(nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn/))

cuongtay
01/12/08, 08:52 AM
Em đang cần gấp thông báo giá VLXD tỉnh DakNong gần nhất (tháng 11/2008 hoặc tháng 10/2008). Có bác nào có thì cho em xin với. Cám ơn các bác nhiều

tuananh
01/12/08, 01:18 PM
Em dang can gap thong bao gia VLXD tinh DakNong gan nhat (thang 11/2008 hoac thang 10/2008). Co bac nao co thi cho em xin voi. Cam on cac bac nhieu

Bạn đến Sở Xây dựng Đăk Nông xin thì sẽ có ngay thông báo giá VLXD tháng 10/2008 và tháng 11/2008.
Mình chỉ có thông báo giá VLXD Đăk Nông tháng 4 năm 2008 và Quý II năm 2008 thôi.

@cuongtay: Bạn chú ý viết bài có dấu nhé.Thanks.

tuananh
09/12/08, 01:27 PM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (05/12/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng: 05/12/2008
Ngày cập nhật: 09/12/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Vào đây để Download (http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i11871_BoXayDungBGVLXD051.12.08.rar]Vào đây để Download)


(nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn/))

tuananh
13/12/08, 03:39 PM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (11/12/2008)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng: 11/12/2008
Ngày cập nhật: 12/12/2008

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download (http://cauduongbkdn.com/f@rums/[url=http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12029_BoXayDungBGVLXD111.12.2008.rar]Dowload)


Nguồn http://www.ibuild.vn (http://www.ibuild.vn/)

cuongphong
21/12/08, 02:08 PM
Chào Tuấn Anh, mình đang tìm báo giá của Bình Dương tháng 11/2008, bạn có không, cho mình với. thank nhìu.

Theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 thì kể từ ngày 01/01/2009 thì mức lương tối thiểu sẽ được thay đổi (tăng lên), các bạn nhớ chú ý hướng dẫn của các ban ngành để làm hồ sơ cho tốt nhé.

cuongphong
21/12/08, 02:23 PM
Gởi cuongtay.
Bạn có thể tham khảo thêm ở trang web: cauduongcang.com/giathitruong hoặc my.opera.com/giaxaydung để tìm. chúc bạn tìm được file mình cần

tuananh
21/12/08, 02:24 PM
Chào Tuấn Anh, mình đang tìm báo giá của Bình Dương tháng 11/2008, bạn có không, cho mình với. thank nhìu.Hiện tại thì Thông báo giá tại Tỉnh Bình Dương tháng 11/2008 mình chưa có.Mình chỉ có tháng 10 thôi.
Bạn thông cảm nhé.


Theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 thì kể từ ngày 01/01/2009 thì mức lương tối thiểu sẽ được thay đổi (tăng lên), các bạn nhớ chú ý hướng dẫn của các ban ngành để làm hồ sơ cho tốt nhé.

Bạn có nội dung Nghị định 110/2008/NĐ-CP này không?Upload Vào đây (http://cauduongbkdn.com/f@rums/t339-quyt-nh-thng-t-hng-dn.html]Vào đây) cho anh em được biết với.Thanks.

dinhngocduypy
22/12/08, 02:49 PM
Alo, kính thưa các anh em bà kon! Có ai biết về bảng báo giá các sản phẩm phụ gia bê tông trên thị trường việt nam không?? cho tui xin với nao? Đang tính kinh tế quản lí dự án.

pvkhanhaac
08/01/09, 10:52 AM
Các anh chị nào có thông báo giá vật liệu quý 3 năm 2007 tỉnh Kom Tum - cho em xin. Xin cám ơn.

tuananh
15/01/09, 02:15 PM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (12//01/2009)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:12/01/2009
Ngày cập nhật 13/01/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng


Nguồn: www.baoxaydung.com.vn (http://www.baoxaydung.com.vn/)

tuananh
06/02/09, 09:11 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (02//02/2009)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:02/02/2009
Ngày cập nhật 05/02/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên.
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download (http://cauduongbkdn.com/f@rums/[url=http://support.cauduongbkdn.com/upload/out.php/i12504_BXDBGVLXD021.02.rar]Download)


Nguồn: www.baoxaydung.com.vn (http://www.baoxaydung.com.vn/)

nthoangha
25/02/09, 03:54 PM
co ai có giá của cống bê tông và bê tông li tâm ko cho em xin với

nthoangha
25/02/09, 04:53 PM
có ai có giá của cống bê tông và bê tông li tâm không ? cho em xin với

tuananh
19/04/09, 10:01 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:23/03/2009
Ngày cập nhật 17/04/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Tỉnh Quảng Ngãi
IV. Tỉnh Điện Biên.
V. Tỉnh Hải Dương
VI. Tỉnh An Giang
VII. Tỉnh Lâm Đồng
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download (http://cauduongbkdn.com/f@rums/[url=http://download450.mediafire.com/kgez12vrdmmg/ntjihmjly5z/BXD_BGVLXD_+230309.rar]Download)


Theo : Ibuild.vn - theo moc.gov.vn

tuananh
13/05/09, 03:15 PM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (Phần 1 và Phần 2)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:27/04/2009
Ngày cập nhật 28/04/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Tỉnh Quảng Ngãi
IV. Tỉnh Điện Biên.
V. Tỉnh Hải Dương
VI. Tỉnh An Giang
VII. Tỉnh Lâm Đồng
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Phần 1 (http://download358.mediafire.com/dfkjylm4myng/nvyynzdmjgj/BXD_BGVLXD_270409_P1.rar]Download Phần 1)
Download Phần 2 (http://download382.mediafire.com/vpsazpbrgldg/oquvgfmumyn/BXD_BGVLXD_270409_P2.rar]Download Phần 2)


Theo : Ibuild.vn

tuananh
28/05/09, 11:37 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (Phần 1 và Phần 2)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:25/05/2009
Ngày cập nhật 27/05/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Tỉnh Điện Biên.
IV. Tỉnh An Giang
V. Tỉnh Tiền Giang
VI. Tỉnh Cần Thơ
VII. Tỉnh Sơn La
VIII. Tỉnh Vĩnh Long
IXI. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Phần 1 (http://download317.mediafire.com/1hsy9e2sbmrg/wtnnidzzjym/BG_VLXD_250509_P1.rar]Download Phần 1)
Download Phần 2 (http://download460.mediafire.com/tdkt9my1ijmg/n2m2zrq1zfn/BG_VLXD_250509_P2.rar]Download Phần 2)Theo : Ibuild.vn

metallinh
03/06/09, 03:35 PM
File error rồi bạn ơi !!!

tuananh
03/06/09, 04:30 PM
File error rồi bạn ơi !!!
Mình đã sửa lại rồi nè:
DownLoad P1 (http://www.mediafire.com/download.php?wtnnidzzjym] DownLoad P1)
DownLoad P2 (http://www.mediafire.com/download.php?n2m2zrq1zfn)

pqv16982
10/06/09, 08:38 AM
Tên báo giá:Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (Phần 1 và Phần 2)
Nơi công bố: Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng:27/04/2009
Ngày cập nhật 28/04/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Tỉnh Quảng Ngãi
IV. Tỉnh Điện Biên.
V. Tỉnh Hải Dương
VI. Tỉnh An Giang
VII. Tỉnh Lâm Đồng
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Phần 1 (http://download358.mediafire.com/dfkjylm4myng/nvyynzdmjgj/BXD_BGVLXD_270409_P1.rar]Download Phần 1)
Download Phần 2 (http://download382.mediafire.com/vpsazpbrgldg/oquvgfmumyn/BXD_BGVLXD_270409_P2.rar]Download Phần 2)


Theo : Ibuild.vn
Mình không load được, update lại giúp mình với. mình đang cần TBG tỉnh Quãng Ngãi. thanks

tuananh
10/06/09, 02:14 PM
Mình không load được, update lại giúp mình với. mình đang cần TBG tỉnh Quãng Ngãi. thanks
Theo nguyện vọng mail bạn gửi cho mình, mình đã hồi âm lại cho bạn rồi.
Nếu không bạn hãy Vào đây để tải Phần 1 (http://www.mediafire.com/download.php?yj1yrttknil]Vào đây để tải Phần 1)và vào đây để tải Phần 2 (http://www.mediafire.com/download.php?oqztgjzni35).
Chúc bạn thành công.

tuananh
05/07/09, 09:41 AM
Tên báo giá : Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố (Phần 1 và Phần 2)
Nơi công bố : Bộ Xây Dựng
Ngày áp dụng : 24/06/2009
Ngày cập nhật: 28/06/2009

I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Tỉnh Điện Biên.
VI. Tỉnh An Giang
VIII. Tỉnh Tiền Giang
IX. Tỉnh Cần Thơ
X. Tỉnh Sơn La
XI. Tỉnh Vĩnh Long
XII. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Download Phần 1 (http://www.mediafire.com/download.php?z0hiw5mmwyj]Download Phần 1)
Download Phần 2 (http://www.cauduongbkdn.com/f@rums/[url=http://www.mediafire.com/download.php?ddh2jo0thqk]Download Phần 2)


Nguồn: Ibuild.vn

hochoaivandot
11/09/09, 02:31 PM
Công báo giá VLXD Quý I, năm 2009 tỉnh Quảng Nam
Nguồn : Website Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

lblh
14/10/09, 11:23 AM
Công báo giá VLXD Quý I, năm 2009 tỉnh Quảng Nam
Nguồn : Website Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Nam

Sao minh không thầy đơn giá xây dựng của tỉnh Nghệ An nhỉ???
Có một file nhưng tải không được bạn nào có thể upload lên cho mình được không??

horizon
16/01/10, 09:43 AM
Xin gửi các thầy cô và các bạn THÔNG TƯ 05/2009/TT-BXD: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

ldt-x3bkdn
30/03/10, 07:50 AM
xin thầy cô và các bạn cho mình xin công bố giá thành phố đà nẵng năm 2010 với. Mình đang cần gấp giá cáp cầu treo fi56. Thanks!

KIS9791
25/10/10, 08:26 AM
Bác có đơn giá vlxd gốc nghệ an số 8209 và 8210 để so sánh với đơn giá hiện tại không ạ?
Bác up cho em xin
Thanks!

nbc
28/11/10, 01:37 PM
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 26 tháng 08 năm 2010
27/08/2010 Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố.Bạn đọc xem toàn văn văn bản trong file đính kèm dưới đây./. (Bạn đọc phải tải đủ 6 phần về và dãn nén để xem)

Link: http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=58&articleId=40444&portalSiteId=6&language=vi_VN

hotgirlcodon
02/03/11, 09:22 AM
Tôi đang cần tham khảo giá của các loại thiết bị, máy móc để trang bị cho phòng thí nghiệm VLXD như: bộ sàng tiêu chuẩn, bộ khuôn lấy mẫu, máy nén bê tông..., nói chung là đủ để trang bị cho phòng thí nghiệm VLXD ....
Ai biết ở Đà nẵng có nơi nào bán hoặc có bảng báo giá các loại thiết bị, máy móc trên vui lòng chỉ giúp. Xin cảm ơn!

Hanoigio
14/06/11, 02:59 PM
Các bạn vui lòng cập nhật giá VLXD, giá ca máy của tỉnh Quảng Bình cho hanoigio và mọi người tham khảo với nhé!
Thank you every body!