PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Điểm tổng kết khóa 26ĐKT
14/08/08, 03:21 PM
Các bạn khóa 26 học tại trường và các trung tâm có thể xem điểm trang điểm thi sau đây để đối chiếu với kết quả học tập của mình.

Chúc các bạn một kỳ thi tốt nghiệp như ý và đạt kết quả cao!

Bảng điểm khóa 26 (http://www.dut.edu.vn/diemthixdcd/DIEM%20THI%20KHOA%2026X3/)

maianh
03/02/10, 03:09 PM
Chao bác! Bác khỏe không lâu này GĐ, công việc tốt chứ bác