Conversation Between nbc and kuku8x

2 Visitor Messages

  1. Thầy là giảng viên trường đại học BKDN phải không ạ
  2. em chào thầy ạ , hâm mộ thầy từ lâu
    chúc sức khỏe tới gia đình thầy ạ
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2