Conversation Between quochung.k1xdcd and levanhiepcdgtv2

1 Visitor Messages

  1. Chào các bạn và các thầy cô.mình là hiệp .mình đang làm đồ án thiết kế đường hệ cao đẳng,mình sắp bảo vệ rồi ,mình không nghĩ ra được nhưng trường hợp sẽ bị hỏi khi bảo vệ,vậy mình mong ai đoa đã trải qua rồi có những câu hỏi lắt léo hay bị hỏi cho mình biết để mình học trước để chuẩn bị cho bảo vệ,cảm ơn mọi người trước nha
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1