Conversation Between nbc and hophihoang

1 Visitor Messages

  1. Xin chào thầy. Em có xem 1 bai viết co phần đăng bai co đính kem tiêu chuẩn ASTM 6.15 nhưng em đang lam trong rừng chưa ra được thị trấn .sai điện thoại thi không click dowload trong diễn đàn được. Mong thầy co thể gủi đường link cho em được ko. Em xin cam ơn thầy nhiều. Nếu thầy co Astm a82 va jisg 3112 thi cho e xin. E tim nhiều diễn đàn rồi nhưng không thấy.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1