Conversation Between nbc and heoluoitl

1 Visitor Messages

  1. Em có thắc mắc , nhờ Thầy và các bạn giải đáp giúp.
    - Mặt đường đá dăm kẹp đất. Trước khi thi công láng nhựa 3 lớp có cần tưới nhựa thấm bám ko ah?
    - Theo em thì ko cần tưới nhựa thấm bám. Nhưng trong các công trình TKBVTC em đang làm lại có mục Tưới nhựa lót 1.0kg/m2.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1