Conversation Between 00X00 and thangbom03x3a

4 Visitor Messages

  1. Nó giả vờ tỏ ra nguy hiểm thì kệ nó đi :d.............................
  2. cái thằng minhtutru cầm đèn chạy trước ô tô ấy mà. Mới học năm 1 mà bày đặt nghiên với chả cứu. Thể hiện...
  3. Hè! Nhân viên quèn thôi anh ơi! Đang chán nản đây, công việc chẳng có, lương ứng chẳng được....
  4. lệnh xuất cao độ mép đường trong nova là j bạn nhỉ?hi!lâu không dùng quên hết rồi!thanks bạn nhé
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4