Conversation Between thophan and natibong

1 Visitor Messages

  1. Thưa thầy! Em đã gửi mail cho thầy thông qua diễn đàn. Em không biết mail đã được gửi tới cho thầy chưa. Nguyện vọng của em được tham gia lớp học về siêu âm cọc...(hình như của công ty PDA). Không biết em là một sinh viên thì có đăng ký lớp học này được không, và muố học em cần pải làm gì
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1