Conversation Between thophan and deptraihocgioi

1 Visitor Messages

  1. Chào thầy ! Sắp tới thi cuối kỳ thì được phép mang tài liệu. Thầy cho em hỏi là có được mang laptop vào phòng thi không thầy ? Em xin cảm ơn !
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1