Conversation Between congtuongx3a and nguoihung_3

2 Visitor Messages

  1. Mình làm bên tư vấn, cũng không có làm hồ sơ quyết toán. Bạn thử hỏi những anh làm bên đơn vị thi công xem sao.
  2. Chào anh! Em mới bắt đầu làm hồ sơ quyết toán nên chẳng biết bắt đầu thế nào.Anh có bộ hồ sơ quyết toán hoàn chỉnh nào gửi em tham khảo với được không?Thấy anh ruyubang_do bảo anh hay làm cái này. Em cảm ơn anh trước nha! Mail của em : Protech2258@gmail.com
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2