Tại sao lại nói đó là đoạn đường đào được nhỉ ? Vì ở đoạn đường đào thì ta không hạ cao độ, đương nhiên ta không thể hạ cao độ của đường đắp. Trong trường hợp này thì bạn hạ cao độ đến cao độ tự...