Đây là 2 bản vẽ cống của mình.Loay hoay mãi mới chuyễn được định dạng bãn vẽ nên Post lên hơi chậm:
-Cống 2fi150 đặt tại vị trí có độ đốc ngang sườn 10% nên mình đặt cống dốc 5% đễ bảo đảm điều...