Em chào thầy.
Em muốn hỏi thầy chỗ này ạ: H là mực nước dâng trước cống (đã tính trong ĐA TKD 1), nhưng Nhiệm vụ của em là cống cấu tạo, khi làm ĐA TKD 1 em không tính toán thủy văn cho cống cấu...