mọi người ơi cho em hỏi một tí. mặt cắt dọc của cống thì vẽ như thế nào? Trường hợp cống đặt vuông góc và đặt xiên so với tuyến đường? Thank you!