Các thầy và các bạn cho mình hỏi. Khi trừ cao độ hoàn công ở những nơi đắp biến thành đào thì sẽ xuất hiện thêm 2 điểm xuyên mới. Mà 2 điểm xuyên này không phải giao nhau của đường nối 2 mặt cắt đắp...