thầy ơi em nhờ thầy giải thích giùm em chút ạ:
1. Em tìm trên mạng để xem chân khay là gì mà không thấy-chân khay thượng lưu và hạ lưu khác gì nhau không thầy? và có nhất thiết là phải làm chân...