Chú mi thiếu phong bì rùi, thực tế thi công K95 chả có ai đưa máy san vào thi công, thôi đưa TV đi nhậu rồi đưa phong bì là ok ngay