Ta sử dụng máy đầm BPR45/55D để đầm 0,5m hai bên nền đường mà máy lu chưa lu được
vậy khối lượng công tác của máy đầm được tính như răng vậy ?
thầy và các anh chị và các bạn giúp mình với
cảm ơn...