Theo mình thì bạn nên tính toán lại, thi công theo một hướng trong khi nền chỉ có 6,5m. thì điều này rất khó, thậm chí là không thể vì rất khó cho xe máy hoạt động, máy đào phải kết hợp với ô tô, vậy...