Có bác nào biết đo giao hội nghịch máy Nikon DTM 322 không. Em làm theo sách hướng dẫn mà k làm ra được.
Bác nào biết giúp em với, thao tác làm như thế nào có cần cài đặt trước cái j không.
Gửi...