Cho mình xin tài liệu và biện pháp này với nhé.
Mail của mình: kstruonglinh@gmail.com

Mình cảm ơn