em chào thầy! nhờ thầy cho em một số tiêu chuẩn ạ!
22TCN62-84
22TCN63-90
22TCN227-95
22TCN65-84
22TCN202-90
22TCN11-79
22TCN231-96
22TCN252-98
22TCN83-84