Các bạn có thể thu được một số thông tin hữu ích tại một thảo luận có nội dung tương tự về cống ở đường link dưới đây:

http://kythuatdothi.com/diendan/showthread.php?t=10741