"NỀN ĐẤT YẾU"

:D

Cái câu làm nhắc nhớ lại câu của thầy chủ nhiệm - Mr Mai "làm *** gì có đất yếu" :M013: